Přinášíme komentář profesora Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra Akademie věd ČR. Zabývá se virologií, parazitologií a molekulární biologií patogenů. Požádali jsme jej o vyjádření na otázku: Měli by se mladí, zdraví jedinci očkovat proti Covid-19, pokud vakcíny zcela nebrání nákaze?

Dosud dostupné genové mRNA a vektorové vakcíny proti Covid-19 byly
vyvinuty na základě genetické informace kódující výběžkový (spike)
protein S původní wuchanské varianty čínského viru SARS-CoV-2. Proti
této variantě měly také největší účinnost. V mezičase koronavirus prošel
vývojovými změnami, prodělal mutace, které se uplatnily v nově
vyselektovaných variantách koronaviru SARS-CoV-2.

Jedná se proto v případě současně nejrozšířenější varianty delta o poněkud pozměněný virus, proti kterému stále ještě dobře funguje široké spektrum specifických protilátek navozených očkováním dostupnými vakcínami. Ale
poněkud méně se uplatní v imunitní obraně ta část specifických protilátek označovaných jako virus neutralizující. Odtud plyne nižší obranyschopnost jedinců očkovaných vakcínami proti nové variantě delta či delta plus a jejich subvariantám. 

Díky tomu se i očkovaní jedinci mohou nakazit novou variantou s tím, že v naprosté většině případů prodělají onemocnění bezpříznakově nebo v lehké formě. A zde právě hrozí nebezpečí, že i očkovaný člověk může šířit koronavirus mezi lidmi. Vakcíny proti Covid-19 chrání v současnosti proti těžším formám onemocnění, ale nemohou z principu chránit proti přenášení koronaviru. Takovou ambici  ale od samého počátku pandemie vakcíny mít nemohly. Věděli jsme, že bude třeba u nových variant (v závislosti na rozsahu mutací a v jejich důsledku vzniklých strukturních změn výběžkového proteinu S) aktualizovat genetickou informaci obsaženou v očkovací látce.

Bylo by velké nedorozumění se domnívat, že mladí jedinci se nemusí očkovat. I oni by se měli očkovat, aby chránili sami sebe před těžkým průběhem onemocnění, to jim rozhodně hrozí, a současně aby chránili své bližní. Je totiž potvrzenou skutečností, že očkovaný člověk, pokud se nakazí, vytvoří mnohem nižší nálož viru ohrožující jeho okolí a současně produkce infekčních částic koronaviru trvá výrazně kratší dobu. 

Podstatné ale je, aby i očkovaní jedinci dodržovali platná protiepidemická opatření. Aby si neříkali „tak já jsem očkovaný, nemusím nosit respirátor či roušku a nemusím dbát ani dalších hygienických zásad.“ To, co je navíc podstatné zdůraznit, je, že očkovaný člověk přispívá svojí specifickou imunitou proti Covid-19 ke kýžené kolektivní imunitě.

30.11.2021

autor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.


Další články

Na přehled všech komentářů