Ze sdělovacích prostředků (Týden, MF Dnes) se v posledních dnech dozvídáme o dokončení  nového moderního ozařovacího centra, kde mohou onkologičtí pacienti podstupovat tzv. protonovou léčbu. Centrum je připraveno k přijetí prvních pacientů, kterých teoreticky může být až 2 500 ročně. Zda se tato léčba bude hradit z  veřejného zdravotního pojištění však není jisté. Zdravotní pojišťovny se totiž ještě nerozhodly, zda léčbu budou proplácet.

Váhání zdravotních pojišťoven uzavřít s nejmodernějším ozařovacím centrem v Praze smlouvu a zavázat se k proplácení léčby je zcela pochopitelné a oprávněné hned z několika důvodů.
Stávající, podle mého dlouhodobě neudržitelný, systém veřejného zdravotního pojištění je již tak dost napjatý. Jakékoli další přísliby znamenají vážné ohrožení proplácení standardní péče. Dalším důvodem je indikace pacientů k této revoluční léčbě. Je jasné, že vzhledem k ceně, nepůjde o plošný terapeutický výkon. Předseda onkologické společnosti Prof. Vorlíček odhaduje dospělé onkologické pacienty, vhodné pro tento zákrok,  na desítky ročně. Zástupci centra  argumentují výhodou pro dětské pacienty ale také Prof. Štěrba z kliniky dětské onkologie v Brně  odhaduje, že dětí, které by významně profitovaly z této technologie bude do deseti ročně. Transparentním se navíc vůbec nejeví způsob jakým majitelé centra získali smlouvu o smlouvě budoucí s VZP. Poučeni vývojem posledních let, měsíců a týdnů musíme zůstat velmi obezřetní  a sledovat jak se naše největší pojišťovna k problému postaví.
Férová by snad mohla být dohoda o maximálním počtu pacientů, kterým z rozhodnutí nezávislých odborníků tato metoda skutečně významně ovlivní nemoc oproti standardním postupům. To ale majitele supermoderního centra za čtyři miliardy rozhodně nespasí. Věřím však, že toto muselo být iniciátorům projektu jasné od samého počátku.  Každý podnikatelský záměr musí stavět na odhadu reálných příjmů a tento nemůže stát na příjmech ze solidárního zdravotního pojištění.
Diskuse o tomto problému ovšem jistě nekončí a její součástí by měl být návrh kompetentních orgánů, jak transparentně nakládat se vstupem nových technologií do systému úhrad. Poslední tendence posuzovat někde za oponou vše jen podle ceny a povolovat to nejlevnější také není cestou ke kvalitní medicíně.
Ivana Plechatá
16.8.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů