Poslanecká sněmovna nedávno podpořila senátní návrh, který vyňal terapeuta a specialistu tradiční čínské medicíny ze seznamu nelékařských povolání. Zařazení do nelékařských povolání před časem inicioval také profesor Rostislav Vyzula. Přinášíme Vám jeho komentář.
Akupunktura/ilustrační foto

Terapeuta i specialistu tradiční čínské medicíny (TCM) jsem do zákona vložil pozmněnovacím návrhem já. Chtěl jsem jednak upozornit na problematiku tzv. léčitelů, kterých je v ČR tisíce a kteří zneužívají tíživé situace těžce nemocných, např. s rakovinou, a pod slibem uzdravení z nich dolují „nekřesťanské peníze“, a jednak upozornit pacienty, aby si dopředu prověřili tzv. léčitele, zda má aspoň nějaké vzdělání.

Alternativní medicína a léčitelství jsou dlouhodobou záležitostí a nikdo se dosud neodvážil na tyto praktiky upozornit. Za tento svůj počin jsem byl kritizován odbornou lékařskou společností, což chápu, ale na druhé straně vítám to, že se začalo o problému mluvit.

Senátorský návrh jsem považoval za nedotažený a v mnohém zavádějící. Senátoři tvrdili, že chci, aby se TCM hradila z veřejného zdravotního pojištění. Tohle jsem nikdy neřekl a nikde to také není zdokumentované a jsem přesvědčen, že hrazeno by to nikdy být nemělo. Rozumím tomu, že terapeut a specialista TCM se tak dostal mezi zdravotníky, což taky není správné, proto jsem přivítal a podporoval vznik zcela nového zákona o „léčitelích“, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Jeho návrh je nyní na světě a probíhá připomínkování.

Jednu věc je třeba stále podporovat a to, že musíme dbát, aby tzv. léčitelé měli nějaké prokázané vzdělání – ať u nás nebo v zahraničí. Jinak se nic nezmění a tito provozovatelé různých léčitelských metod se jen nahlásí do registru. Celá tato problematika léčitelství je velmi komplikovaná a je nutno najít nejvhodnější formu, jak chránit naše pacienty, před vyloženě parazitickými metodami podvodníků. Pacienti mají právo vědět zda, když se rozhodnou pro jinou než klasickou západní medicínu, že jdou k člověku, který má nějaké vzdělání a není to jen podvodník, šarlatán.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

21.10.2018

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů