Do meziresortního připomínkového řízení se dostaly zdravotně pojistné plány na rok 2014. Pojišťovny tak nyní hospodaří podle provizorií, které jim stanovilo Ministerstvo zdravotnictví na základě těchto plánů. Pokud se ponoříme do nekonečných čísel a tabulek zmíněných plánů, můžeme konstatovat, že značné rozdíly mezi zdravotními pojišťovnami budou přetrvávat i v letošním roce.

Markantně se pojišťovny odlišují v plánovaných výdajích za zdravotní péči. Vzhledem k rozdílným velikostem budeme porovnávat výdaje na jednoho pojištěnce. V popředí zůstává VZP s téměř 24 tisíci korunami, průměr všech ostatních pojišťoven nedosahuje ani 20 tisíc, přičemž nejméně hodlá dát na zdravotní péči Revírní bratrská pokladna (18544 Kč). Zcela opačná situace nastane v čerpání Fondu prevence – VZP se drží na předposledním místě s pouhými 87 korunami, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda chce utratit více než dvojnásobek (193 Kč).
Jak pojišťovny umí vybírat pojistné? Revírní bratrskou pokladnu výrazně limituje působení v chudším Moravskoslezském kraji (13 736 Kč na osobu), zato Oborová zdravotní pojišťovna vybere téměř o dvě třetiny více. Struktura pojištěnců se projevuje i na příjmech VZP (16 195 Kč), kdy průměr za všechny pojišťovny činí necelých 17 tisíc korun. Nejvíce pohledávek po lhůtě splatnosti za plátci pojistného eviduje bezkonkurenčně VZP (1829 Kč), nejméně pak Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (831 Kč). VZP má i druhý největší podíl pohledávek po lhůtě splatnosti na celkovém objemu pohledávek (47,2 %), horší je jen Revírní bratrská pokladna (mírně přes 50 %).
Velké rozdíly panují i v oblasti provozních nákladů. Zatímco VZP vykazuje nejmenší počet pojištěnců na jednoho zaměstnance (1648), přeborníkem je v tomto případě ZP ministerstva vnitra, kde na jednoho zaměstnance připadají bezmála dvě tisícovky pojištěnců. Průměrem za zaměstnanecké pojišťovny je asi 1900 klientů na zaměstnance. Co se týče provozních nákladů, resp. plánovaného přídělu do provozního fondu, nejméně hospodárná se opět ukazuje VZP, a to v hodnotě 1322 Kč na jednoho zaměstnance. Na druhém pólu se pohybuje ZP ministerstva vnitra s částkou 1067 Kč.
Výše uvedená čísla tedy potvrzují dlouhodobý trend – VZP drží primát jako nejméně hospodárná pojišťovna v provozní oblasti, zato vede ve výdajích na léčbu. Uvidíme, jak s tímto trendem zahýbá plán vlády, aby pojišťovny hradily za stejný úkon stejnou částku po celé republice a nemohly se s poskytovatelem péče dohodnout jinak.  To se však může projevit nejdříve v roce 2015.
20.4.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů