Odmítáme současnou snahu zdravotnických odborů zvrátit politickým nátlakem výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehnul.

Diskuze/ilustrační obrázek

ČR nemá státní zdravotnictví a není rolí ministerstva ani vlády, aby určovala výši platů a mezd v jednotlivých segmentech zdravotnictví. Opakované politické zásahy, o které odbory opět usilují, jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu, ve kterém se české zdravotnictví nachází.

Podporujeme ministra zdravotnictví v jeho snaze o systémové změny a transparentnost zdravotního systému. Férové dohodovací řízení a posílení role zdravotních pojišťoven jsou toho důležitou součástí. Kolegům v nemocnicích přejeme přiměřené ohodnocení jejich práce a respektujeme nezpochybnitelnou roli odborů snažit se vymoci svým členům co nejlepší mzdové podmínky.

Mají tak ale činit výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. Nikoliv napadáním úhradové vyhlášky, která je výsledkem legitimního dohodovacího řízení. Nelze připustit, aby segmenty, které se v dohodovacím řízení dohodnout nechtěly, získaly nyní politickým nátlakem a zastrašováním lepší ekonomické podmínky než ti, kteří se dohodli. Tento nebezpečný návrat ke starým pořádkům zásadně odmítáme.

Plošné navýšení platů v lůžkových zařízeních podle lékařů způsobí pouze další pokřivení podmínek a prohloubí nerovnováhu zdravotního systému, ale nevyřeší jeho současné personální potíže. Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče.

 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, mluvčí Koalice soukromých lékařů

MUDr. Jan Černý, člen představenstva České stomatologické komory

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

31.8.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů