Pomalu se blíží konec letošního období pro změnu zdravotní pojišťovny (30. června). Portál ozdravotnictví.cz proto přináší srovnání pojišťoven, které se tentokrát zaměřilo na to, jakým způsobem komunikují s občany.

E-mail @ symbol/ilustrační foto

V moderní době považujeme za zcela automatické, že pojišťovny komunikují se svými klienty elektronicky, prostřednictvím e-mailu či sociálních sítí. Mnoho pojištěnců nechce ztrácet čas dopravou na nejbližší pobočku, zatímco dotaz elektronickou poštou nezabere příliš času a náklady jsou minimální či vůbec žádné. Tento typ komunikace navíc vykazuje rostoucí tendenci ve všech oblastech našeho života.

Proto jsme oslovili všech sedm zdravotních pojišťoven identickým dotazem na kontaktní e-mail a jiným dotazem, opět pro všechny stejný, prostřednictvím profilu na sociální síti Facebook. První z dotazů směřoval na získání kontaktu na nejbližšího ambulantního specialistu – zubního lékaře, druhý pak na nabídku preventivních programů. Oba dotazy položili pracovníci serveru ozdravotnictvi.cz jako běžní občané, nikoli novináři.

Odpovědi jsme vyhodnotili nejen z hlediska rychlosti reakce, ale také z pohledu úplnosti a vstřícnosti. Pojišťovny, které reagovaly v průběhu následujícího dne, obdržely dva body. Ty, které reagovaly později, jeden bod. Tři body bylo možno získat v případě bleskové odpovědi ve stejný den, kdy jsme položili dotaz. Pojišťovny, které nereagovaly vůbec, nebo nedisponovaly profilem na Facebooku, nedostaly bod žádný. Další dva body bylo možné získat, pokud byla odpověď velmi konkrétní a nevyžadovala další úsilí tazatele. Jeden bod jsme přisoudili, pokud byla odpověď konkrétní, ale vyžadovala další vyhledávání. Většinou si však pojišťovny práci ulehčily a jejich pracovníci zaslali pouze odkaz na další informační zdroj.

Konkrétní hodnocení zachycuje následující tabulka:

Zdravotní pojišťovna e-mail Facebook celkem
rychlost úplnost rychlost úplnost  
Všeobecná ZP

0

0

3

0

3

Vojenská ZP

2

0

0

0

2

Česká průmyslová ZP

1

0

0

0

1

Oborová ZP

0

0

1

0

1

ZP Škoda

2

1

0

0

3

ZP Ministerstva vnitra

2

0

2

1

5

Revírní bratrská p.

2

2

3

1

8

Jako nejlepší jsme vyhodnotili Revírní bratrskou pokladnu. Ta reagovala velmi rychle, v případě e-mailového dotazu za cca 16 hodin, v případě Facebooku dokonce za necelé čtyři hodiny. Její odpovědi pak byly velmi konkrétní, daly možnost potenciálnímu pojištěnci získat rychlý kontakt na smluvního zubaře a dozvědět se potřebné věci o preventivních programech.

26.6.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů