Stále více se hovoří o selhání státu při zajišťování ochranných prostředků pro nemocnice, lékaře i občany v současné vážné epidemiologické situaci. Kritikou nešetří ani regionální politici za vládní strany. Lidé se v posledních dvou týdnech proto snažili zařídit sami a podomácku si vyráběli roušky. 

Pokud se však někdo pokusí objednat osobní ochranné prostředky ze zahraničí, je po zásluze státem potrestán. Máme na mysli daň z přidané hodnoty, která se uvaluje na nákup ze států mimo EU, nemluvě o clu. A drtivá většina ochranných pomůcek se vyrábí právě v zemích, které nejsou členy EU.

Přesvědčili jsme se, že ochranné pomůcky, např. respirátory, lze objednat individuálně. Ty ovšem nespadají do kategorie zdravotnických prostředků, proto se na ně vztahuje nejvyšší sazba DPH, tj. 21 %, která tak cenu výrazně zvyšuje. Peníze z kapes odpovědných a iniciativních občanů skončí ve státní kase.

Nyní se horečně přijímají novely zákonů, které si kladou za cíl v nadcházející hospodářské recesi pomoci podnikatelům, firmám a zaměstnancům. Řešení výše uvedeného problému s DPH se mezi nimi nenachází. Jistě, DPH je do určité míry regulována na úrovni EU a členské státy zde mají omezené kompetence. Přesto jsme nikde nezaregistrovali žádnou zmínku o DPH. Stát tak dává jasný signál – odpovědní jedinci budou finančně znevýhodněni.    

26.3.2020

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů