Platby za zdravotní péči by měly podle zákona o veřejném zdravotním pojištění vycházet z dohod mezi poskytovateli a plátci – tedy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (respektive profesními sdruženími poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů). Již několik let jsme svědky toho, že se účastníci shodnou jen málokdy a když, tak rozhodně ne pro celé spektrum služeb a poskytovatelů.

Když se například dohodnou gynekologové, tak se nedohodnou praktici či nemocnice.

V případě nedohody nastupuje ministerstvo zdravotnictví, které na základě dat (je otázka jak validních) rozhodne o výši hodnoty bodu, platbách a regulacích a vydá tzv. úhradovou vyhlášku. Ta se pochopitelně mnohým nelíbí (všichni chtějí platby vyšší) a přichází její kritika a někdy i „žalování“ k Ústavnímu soud. Po tomto, rok co rok, opakujícím se kolotoči není divu, že se odstupující i nastupující ministr zdravotnictví shodují v tom, že by bylo nejlépe, kdyby žádná vyhláška nebyla a všichni zainteresovaní se prostě museli dohodnout. Otázkou je jak to dopadne?
Abychom se odpovědi dočkali, nezbývá nic jiného, než to zkusit. Zákonná pravidla existují, produkce nemocnic a ostatních poskytovatelů je plus mínus známá, systém plateb v rámci DRG má sice své rezervy a jistě vyžaduje další „kultivaci“, ale je již vžitý a nemocniční managementy s ním umí zacházet. Jistě mu v tom vypomohou různé konzultační firmy na „optimalizaci produkce“ (přeloženo, udělej jen tolik, abys ze systému dostal co nejvíc zaplaceno a nejméně prodělal). Tuhle praxi ostatně nejlépe vystihuje věta „Nemocnice dělají vše pro přežití a systém s tím počítá “,  kterou použil stínový a pravděpodobně také budoucí ministr zdravotnictví v Otázkách V. Moravce 26. ledna. Vzhledem k tomu, že S. Němeček je také zkušeným a úspěšným ředitelem FN v Ostravě, lze předpokládat, že přesně ví, o čem mluví.
Z pozice pacienta pak nezbývá věřit v odpovědnost pojišťoven i poskytovatelů péče, že budou léčeni podle svých potřeb a zdravotního stavu, a ne podle toho, jak jsou zrovna výhodně či nevýhodně v tom kterém oboru nastaveny platby. Z hlediska efektivity celého systému pak doufejme, že budou v platbách a smlouvách konečně zohledněny také data o kvalitě péče a bezpečnosti pro pacienta.
28.1.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů