Spolupráce lékařů a farmaceutických firem je žádoucí z podstaty věci. Jeden bez druhého bude jen velmi těžko poskytovat či vyvíjet účinnou léčbu. Profitovat by z toho měli pochopitelně v první řadě pacienti.

Přesto pokaždé, když se o takové spolupráci mluví, zaznívají současně i podtóny obav, nedůvěry či podezření, že taková spolupráce nemusí být zcela bez postraních úmyslů a výhodná pro pacienta. Z minulosti jsou známé exotické výlety lékařů pod pláštíkem odborných akcí či dokonce úplatky za předepisování konkrétních léků. Ačkoli toto vše již znemožňuje platná legislativa řadu let, stín pochybností zůstává a může narušovat důvěru mezi lékařem a pacientem. Také proto se rozhodla Asociace inovativního průmyslu na evropské i národní úrovni (AIFP) a představila svoji Transparentní spolupráci.

Počínaje rokem 2015 budou všechny smlouvy mezi lékaři a firmami obsahovat pořadavek na zveřejnění obsahu spolupráce, včetně finančního plnění. Od roku 2016 bude tedy možné nalézt na veřejně přístupném portálu AIFP seznam obsahující jména všech zdravotnických odborníků/zařízení, jež v uplynulém roce spolupracovali s inovativními farmaceitickými společnosti a jejich generickými divizemi (například formou konzultačních služeb, účastí na kongresu apod.).

Součástí zveřejněné informace bude i souhrn roční výše plateb a jiného plnění, které se spoluprácí souvisely. Možná se budeme divit, nakolik se podílí farmaprůmysl na financování zdravotníků/zdravotnictví v ČR. V USA se díky podobné iniciativě zjistilo, že firmy platí zdravotnickým zařízením miliardy dolarů. Tak mě napadá, že s podobnými iniciativami by mohl přijít stát a celý veřejný sektor a odhalit veřejnosti kolik platí právníkům za rady, které všichni platíme z našich daní. Lékaři by se tak nemuseli bát toho, že dojde jen k jejich „finančnímu obnažení“.

Více o iniciativě na webu AIFP.

12.10.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů