Zeptala jsem se, zda se kandidáti na hejtmany plánují věnovat podpoře prevence vážných a chronických onemocnění a zda budou podporovat „finanční gramotnost“. Zajímá mě také, jestli jsou připraveni vložit finanční prostředky do takových projektů.

Většina odpovědí přenáší zodpovědnost za prevenci přímo na občana, případně jako protipól by se podle kandidujících mělo začít na celostátní, vládní úrovni. Podle MUDr. Jiřího Běhounka, kandidujícího za ČSSD v kraji Vysočina, jsou kraje slabým hráčem. Podstatné základy prevence vidí ve školách, bez jejichž pomoci se dál nedostaneme. „Musí spolupracovat MZ, MŠMT a MPSV“, doplňuje Běhounek. Podobně vidí větší odpovědnost na vyšších úrovních Karel Šídlo. „Přesto se nezříkám spolupráce při realizaci jednotlivých projektů rozšiřujících informace a podporujících prevenci proti těmto onemocněním. Mám zájem propagovat zdravý životní styl občanů kraje. Finanční podpora je vázána na rezervy rozpočtu kraje a na způsob financování jednotlivých projektů“, doplňuje Šídlo (KSČM) myšlenku bez konkrétního řešení. Současný hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD) vidí prevenci v působení na chování lidí ve vztahu k jejich zdraví. „Asi nejpopulárnější aktivity se týkají podpory zdravého života tedy například podpory zdravého stravování a aktivního života. Samozřejmě ale prevenci ovlivňujeme i přímo ve zdravotnictví.“ Upozorňuje také na aktuální zpracování koncepce hygienické, epidemiologické a antibiotické politiky nemocnic Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a její postupně zavádí. „Cílem koncepce je například snížení rizik nozokomiálních nákaz, čímž se přispívá k vyššímu bezpečí pacientů“, dodává Chovanec.

Pro Lenku Kadlecovou (ČSSD) jsou preventivní programy „její kartou ve hře“. „Vsázíme na ně a jejich prostřednictvím chceme přispět ke zlepšení zdraví obyvatel kraje i úsporám ve zdravotnictví. Proto právě změna životního stylu a edukace odborníků budou našimi podporovanými tématy pro preventivní programy.“ ČSSD v Libereckém kraji chce zajistit, aby se informace dostaly k lidem a lidé věděli, kde mají hledat pomoc či radu, např. v odborně vedených poradnách krajských nemocnic. Motivování pacientů má fungovat prostřednictvím popularizace a podporou screeningových programů.
Pro podporu preventivních programů a propagace zdravého životního stylu se vyjádřil i Miloslav Plass z královéhradecké ODS či Pavel Čížek (TOP 09 a Starostové). Nijak však své odpovědi nekonkretizovali.

Jiří Kočandrle (TOP 09 a Starostové) hledá řešení v principu subsidiarity. Podle něj je možnost získání informací o prevenci dostačující a stát by neměl obyvatele vychovávat.  Přesto navrhuje řešení: „V určitých kategoriích (kuřáci, alkoholici, extrémně obézní), ale též skupiny úrazů z „vlastní viny“ (motorkáři, rizikové sporty, apod.) by si lidé vybrali, zda budou platit trvale vyšší pojištění než ten, který o své zdraví dbá. Pokud by na to nepřistoupili, museli by svoji zdravotní péči platit v hotovosti.“ Zda bude prosazovat tuto myšlenku, neuvádí.

Lenka Bártlová (Nezávislí) postrádá vyjádření odborníků, jak je možné vážné a chronické onemocnění ovlivňovat. „Pokud by existoval konkrétní návrh jak tuto prevenci na úrovni kraje praktikovat lépe, dozajisté bychom se tímto podrobněji zabývali.“

Prakticky žádné konkrétní plány jsme se tedy nedozvěděli a žádnou zásadní změnu v otázce prevence očekávat nemůžeme. 

11.10.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů