Česká republika dlouhodobě zaostává v oblasti zdravotní prevence. Pokud tuto problematiku zúžíme na vztah lékaře k pacientům, nejdůležitější aspekt představují preventivní prohlídky. Zde existují dvě roviny – motivace pacienta na tyto prohlídky chodit a motivace lékaře pacienta na prohlídky zvát a provádět je.

U lékaře/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě na druhou rovinu této problematiky pamatuje čerstvě vydaná úhradová vyhláška na rok 2016. Ta obsahuje nový motivační prvek pro praktické lékaře, aby vykonávali více preventivních prohlídek. Podle sdělení tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví „kapitační platba bude navýšena o 0,50 Kč v případě, že poskytovatel provede v roce 2016 preventivní prohlídku alespoň u 20 % svých registrovaných pojištěnců ve věku od 40 do 80 let.“

Připomeňme, že praktičtí lékaři jsou pojišťovnami placeni kombinací kapitační platby a platby za výkony. Kapitační platba je platbou „na hlavu“, tedy platbou za počet pacientů, kteří jsou u daného praktika registrováni. Tyto peníze lékař dostane, aniž by musel provést jediný výkon a jsou tak poměrně jistým a stálým příjmem ordinace, pokud nedochází k výrazným změnám v počtu registrovaných pacientů.

Co by tedy nové ustanovení v úhradové vyhlášce znamenalo? Uveďme si příklad. Praktický lékař má u sebe zaregistrováno 2 000 pacientů, z toho 1 500 ve věku od 40 do 80 let. Jestliže u alespoň 300 z nich provede preventivní prohlídku, zvýší se mu jeho měsíční příjmy o tisícikorunu.

Návrh Ministerstva zdravotnictví přivítala i Česká lékařská komora. „Je to dobrý příklad pozitivní motivace a toto opatření může pomoci zvýšit počet lidí, kteří absolvují potřebnou preventivní prohlídku,“ uvedl pro portál Ozdravotnictvi.cz prezident ČLK Milan Kubek. Ten dále připomněl, že „prevence nemocí je vždy levnější než jejich léčba a zachycení choroby v raném stádiu dává pacientovi větší šanci na uzdravení.“

Zda bude nové opatření účinné a pomůže zvýšit procento lidí účastnící se preventivních prohlídek, zjistíme až na počátku roku 2017.

11.11.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů