Možná vám v nedávné době neunikla v hlavním zpravodajství TV Nova zpráva o paní, kterou nemocnice v Hradci Králové odmítla v rozumném čase odoperovat  šedý zákal (kataraktu) a nabídli jí nejbližší možný termín až na leden příštího roku. Pokud by chtěla odoperovat dříve, musela by si kompletně celou operaci uhradit sama. Paní, která si léta platila zdravotní pojištění a v podstatě jej nijak nečerpala, protože nikdy vážněji nestonala, byla – nutno říci, že po právu – rozčílena a rozhodla se celou věc řešit a medializovat. Po odvysílání reportáže výše zmíněné televizní stanice, přišlo několik nabídek z různých pracovišť, že by operaci mohla provést. Říkáte si, jak je tohle vůbec možné? Bohužel, je to díky pojišťovnami nastaveným limitům, smutná realita nejednoho „státního“ pracoviště.

Kdo určuje, zda budu či nebudu odoperován a proč?
Operace šedého zákalu, bývá ve většině případů zákrok plánovaný, nikoliv akutní. Existují samozřejmě i výjimky, kdy je nutné šedý zákal odoperovat v co nejkratším časovém horizontu, protože neprovedení operace by mohlo trvale ohrozit kvalitu zraku či funkce oka jako celku (konkrétní výčet takových případů a vysvětlení proč tomu tak je, přesahuje rámec tohoto článku). Znamená to tedy, že objednací doba na operace šedého zákalu se může pohybovat od týdnů do řádově až několika Vhodnost a zároveň i nutnost operace šedého zákalu určuje na základě objektivních vyšetření , ale i subjektivních stesků pacienta, ošetřující oční lékař.

Proč jsou vůbec stanoveny nějaké limity a proč kvůli nim nebudu odoperován/a hned?
Limity ve smyslu finančně administrativním jsou pojišťovnou uměle nastavené stropy, kterými se pojišťovny snaží – ať už více či méně úspěšně (a o logice věci a přínosu pro pacienta raději ani nemluvě) zabránit tomu, aby bylo zdravotní péčí plýtváno ale hlavně, aby se vystačilo s penězi. Limity tedy zjednodušeně řečeno vycházejí ze statistik tak, aby byla zdravotní péče pokryta „dostatečným“ způsobem. V reálu se jedná spíše o přesouvání zodpovědnosti  plátce, tedy pojišťovny na zdravotnické zařízení a  logicky i na lékaře. Právě lékaři  jsou tak ti, kteří  musí pacientovi nepříjemnou skutečnost, že operaci, která  je sice vhodná a ze zdravotního hlediska indikovaná, bude kvůli administrativním a finančním limitům pojišťovny nutno odložit o několik týdnů až měsíců. Nastavení limitů navíc  neřeší příčiny problému (kterými je špatně nastavený systém zdravotního pojišťění) ale snaží se jen potlačovat důsledky. Ale takto zbytečně dochází k zatěžování vztahu pacient-lékař (a potažmo i lékař-zdravotnické zařízení), který tak místo odborné stránky řeší záležitosti finanční a zdravotní pohoda pacienta se tak odsouvá na vedlejší kolej.

Každé státní či krajské pracoviště má na operace šedého zákalu od zdravotní pojišťovny stanoveny přesné počty, které jsou odvozovány od počtu operací, které byly pracovištěm provedeny v předchozích letech. Tato čísla ale nejsou každoročně stejná a odpovídající 100% operací předchozích let, ale každý rok je procentuelní podíl jiný, samozřejmě nižší. Pokud dojde k tomu, že pracoviště tento limit překročí, pojišťovna jim nad rámec povolených operací bude platby výrazně krátit či  nezaplatí nic a pracoviště by tak sponzorovalo pacientovi operaci z vlastních finančních prostředků.
V minulém týdnu  prošlo vládou nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotní péče a byly stanoveny maximální čekací lhůty na lékařské zákroky. Konkrétně v případě šedého zákalu se jedná o dobu max. 30 týdnů.

Pokud se tedy  budete domáhat péče po 31.12 2012, vaším partnerem, kde si stěžovat a domáhat se nároku je vaše zdravotní pojišťovna, která má již nyní povinnost zajistit vám odpovídající péči. Od 1.ledna máte i oporu ve výše uvedeném nařízení vlády, pokud se týká max. čekací lhůty na zákrok.

5.9.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů