Infarkty, neochota jet do nemocnice nebo k lékaři na vyšetření či na preventivní prohlídku kvůli strachu z koronaviru – to vše se časem vrátí v podobě exploze případů srdečního selhání. Další pacienty zřejmě přivede do ordinací kardiologů očekávané zhoršení sociální a ekonomické situace obyvatel – to je totiž vždy tradičně provázáno se zvýšením nemocnosti a úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění. Letos přitom dostávají kardiologové do rukou moderní léky, které pacientům uleví od obtíží a řadě z nich zachrání život. 

Ve všech evropských zemích včetně Česka jsme loni zpozorovali 25–75% pokles výskytu infarktů. Shodli jsme se, že tento jev způsobila především neochota nemocných volat záchrannou službu a dorazit do nemocnice – ze strachu z nákazy. Takoví nemocní nebyli včas správně ošetřeni a nedostali léčbu, která po infarktu prokazatelně snižuje riziko úmrtí. U části nemocných pak podcenění stavu skončilo nebo skončí fatálně. Situaci zhoršuje fakt, že přibližně pětina nemocných nedorazila na preventivní prohlídky. 

Dlouhodobá špatná kontrola krevního tlaku či cholesterolu nebo nedostatečná léčba srdečního selhání a poruch srdečního rytmu bude mít později následky v podobě mnohem vážnějších komplikací. Například včasná léčba vysokého tlaku snižuje riziko selhání srdce téměř o polovinu. Další hrozbu do budoucna vidíme ve zhoršení socioekonomické situace, které bylo vždy doprovázeno zvýšením nemocnosti a úmrtnosti na srdečně cévní choroby. Podle čísel, která máme k dispozici, vede pokles hrubého domácího produktu o přibližně 5 % k minimálně stejnému vzestupu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění.

Já i mí kolegové apelujeme, aby se lidé se srdečním selháním a dalšími kardiovaskulárními problémy nechali očkovat proti koronaviru. Kardiaci jsou nejohroženější skupinou z hlediska úmrtnosti na covid-19. Pokud se nakazí a musí do nemocnice, umírá jich 10–15 %. Hůře jsou na tom jen pacienti s onkologickým onemocněním a s již existujícím onemocněním plic. Čeští kardiologové opakovaně apelují na ministerstvo zdravotnictví, aby kardiakům umožnilo očkování v co nejbližší době a doufají, že zodpovědné orgány tento apel vezmou v potaz a využijí nabídku kardiologů na spolupráci v této oblasti.

22.2.2021

autor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda České kardiologické společnosti


Další články

Na přehled všech komentářů