Profesorku Věru Adámkovou, předsedkyni Správní rady VZP ČR a Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, jsme požádali o vyjádření, zda největší česká zdravotní pojišťovna dostatečně řeší problém nedostatku lékařů v některých odlehlých regionech.  A zda má pojišťovna dostatečné nástroje, kterými může lékaře adekvátně motivovat, případně, co je nutné změnit:

Lékař/ilustrační foto

VZP ČR mapuje rozmístění jednotlivých oborů v regionech a v rámci platné legislativy  se snaží o  motivaci praktických lékařů, což je velmi důležitá věc. Vzhledem k tomu, že kolegové jsou  samostatně podnikající osoby, neznám jednotlivé smlouvy. A ani to není v gesci Správní rady VZP.

Pro mne je velmi znepokojivé, že ani v některých regionech hlavního města není pokrytí odborností praktický lékař, a to ani pro děti a dorost ani pro dospělé. To považuji za alarmující a bylo o tom diskutováno v posledních týdnech na konferencích. Motivace je důležitá a mělo by se domlouvat s vedením odborné  společnosti, eventuálně s jednotlivými kolegy, zda v jejich regionu není nějaká specifická  situace, kterou musí řešit.

 VZP ČR je největším plátcem zdravotní péče a má tedy také velký objem klientů, kteří jsou závažně nemocní nebo staří, ev. patří do jiné skupiny, za kterou platí pojistné stát. V současné době je i VZP ČR přizvána k plánování některých dalších preventivních programů závažných chorob, právě ve spolupráci nejen s odbornými společnosti a  ambulantními specialisty, ale hlavně s praktickými lékaři.

Problém ambulantních specialistů je poněkud jiný, protože zejména v regionech, kde není pokrytí praktickými lékaři, zastupují do určité míry i jejich praxe, a potom se situace stává ještě více komplikovanou. To ale není vina ani praktických lékařů, ani dalších ambulantních odborníků, protože oni se snaží vyhovět potřebám obyvatel  daného regionu.

V současné  době  se velmi  pečlivě  mapuje situace, zvažují  se důvody, proč který jev nastal, ale v absolutním počtu lékařů je matematika neúprosná.

30.11.2018

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů