Ročně je v ČR šedý zákal diagnostikován více než 300 tisícům pacientů a proběhne přes 100 tisíc operací pro jeho odstranění. Tato čísla neustále rostou. Podle primářky Věry Kalandrové se ani v době „covidové“ pacienti nesmí bát tuto nemoc řešit, jinak by následky mohly být velmi rizikové.

Šedý zákal znamená postupné zhoršování zraku bez dalších příznaků, jako je zčervenání oka nebo bolest. Právě to může být důvodem k odkládání návštěvy lékaře a následně k pozdějšímu termínu zákroku, při kterém zákal odstraní. Odkládat operaci ale není rozumné. S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací, a i pooperační rehabilitace bývá horší a delší. Oční kliniky pokračují v operačních zákrocích i v době pandemie covid-19. Pravděpodobnost přenosu nákazy covid-19 je snížena na minimum jak kvůli pacientům, tak zdravotnímu personálu.  

Opatření snižující riziko přenosu nákazy covid-19

Dezinfekce, nošení roušek a dalších ochranných pomůcek po celou dobu pobytu na klinice je pro nás nyní běžnou součástí pracovní doby. Prostory pravidelně pečlivě větráme, dezinfikujeme a používáme germicidní lampy. Pacienty objednáváme jen do určitého počtu a na čas tak, aby nemuseli čekat a setkávat se tak s dalšími pacienty na delší dobu, než je skutečně nutné. Co mi chybí nejvíc, je běžné navázání kontaktu s pacientem podáním ruky i to, že náš uklidňující úsměv je možné za rouškou pouze tušit. Správnost našich opatření podporuje fakt, že se na naší klinice nenakazil nikdo z personálu.

Zhoršené vidění může ohrožovat život

Včasný zákrok je také důležitý proto, že zhoršený zrak může za špatné viditelnosti znamenat nebezpečí při chůzi i řízení auta. Pacienti si přitom skutečnost, že jejich vidění je nedostatečné, nemusí uvědomovat. A to právě kvůli postupnému zhoršování, díky kterému se změně přizpůsobují. Až po provedení operace vidí okamžitou změnu.

Možnost odstranění refrakčních vad

Pojišťovny hradí základní typ nitrooční čočky. Zákrok ale může pro pacienta znamenat možnost zároveň odstranit i refrakční oční vady. V rámci speciálních programů nabízíme nitrooční čočky, které umožní vybrat čočku pacientovi na míru dle jeho požadavků a potřeb, například s ostrým viděním do více vzdáleností (víceohnisková nebo trifokální čočka) nebo možností odstranění astigmatismu (torická asférická čočka). Pacient se tak může zcela zbavit brýlí. A to ocení zvláště nyní v době nošení roušek, kdy se zbaví zamlžených brýlí.

Obnovené vidění již druhý den

Operace probíhá v místním znecitlivění kapkami a trvá krátkou dobu, cca 15 minut. Po operaci pacient odchází s doprovodem domů. Ráno si sundá obvaz a jde na kontrolu ke svému očnímu lékaři. Vidění je většinou už druhý den pěkné. Našim pacientům doporučujeme, aby se zhruba měsíc po operaci vyhýbali fyzicky těžké práci a sportu. Ženy by si neměly líčit oči. Lehké domácí práce, sledování televize, práci s počítačem a čtení může pacient dělat od druhého dne po operaci.

25.1.2021

autor: MUDr. Věra Kalandrová, primářka kliniky Lexum v Brně


Další články

Na přehled všech komentářů