Od dubna loňského roku se výrazně rozšířily možnosti pro občany České republiky plánovaně vycestovat za zdravotní péčí do zemí Evropské unie. Je však potřeba připomenout, že pro zpětnou úhradu takové péče od české pojišťovny musí pacient splnit určité podmínky, jinak dostane jeho peněženka pořádně zabrat.

Zdravotní pojištění/ilustrační foto

Především upozorňujeme, že česká zdravotní pojišťovna proplatí náklady pouze na tu léčbu, která je i v naší zemi hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Nicméně i pokud konkrétní léčba tuto podmínku splňuje, ještě nemá pacient zcela vyhráno. Pojišťovna mu totiž vrátí peníze pouze do výše, jakou by za stejnou péči zaplatila v tuzemsku. A protože náklady hlavně v zemích na západ od nás bývají mnohem vyšší, rozdíl může představovat desetitisíce, či dokonce statisíce korun.

Před odjezdem by si měl pacient vyzvednout svou zdravotnickou dokumentaci, aby ji mohla využít zdravotnická zařízení v zahraničí. Po provedení zákroku by si měl uschovat všechny potřebné doklady a lékařské zprávy a dbát o to, aby účet za léčbu obsahoval co nejpodrobnější vyčíslení všech položek spojených se zákrokem. Tyto doklady bude potřebovat při podání žádosti o refundaci nákladů u své pojišťovny.

Objevit se může spousta dalších problémů. Pacient by si před cestou do ciziny měl zjistit, zda požadovaný lékařský výkon nepodléhá v České republice předchozímu schválení revizním lékařem. Dále, pokud mu byl výkon v zahraničí doporučen českým lékařem jiné odbornosti, než je vyžadováno u stejného výkonu u nás, hrozí neproplacení léčby.

Jestliže pacient není spokojen s rozhodnutím pojišťovny o proplacení nákladů, má právo se odvolat k rozhodčímu orgánu, který funguje v rámci každé pojišťovny. Pokud ani ten nerozhodne dle názoru pacienta, může svou záležitost řešit před soudem. Zde však už musí počítat s tím, že se jeho případ bude řešit pravděpodobně několik let.

Problémům by měl proto raději předcházet. Ještě před vycestováním za plánovanou léčbou doporučujeme kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a celý plán s ní konzultovat. Rady může poskytnout také Centrum mezistátních úhrad. Jinak hrozí, že se pacient dostane do nepříjemné finanční situace a stráví spoustu času byrokratickými procedurami.

27.4.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů