Mandát současné vlády se pomalu chýlí ke konci, a tak je možné začít bilancovat. Co se týče elektronizace ve zdravotnictví, za tři a půl roku se příliš neudělalo. Přitom z mezinárodního srovnání vyspělých zemí vyplývá, že Česká republika pokulhává právě v oblasti eHealth.

Spisy/ilustrační foto

Dosavadní pokrok mapuje zpráva, kterou Ministerstvo zdravotnictví nedávno předložilo na jednání vlády a kterou má portál Ozdravotnictvi.cz k dispozici. Zpráva připomíná, že národní strategie pro eHealth byla schválena teprve na konci minulého roku a její akční plán až v dubnu roku letošního. To se logicky projevilo na tom, že hmatatelné výstupy zatím nevidíme.

Všechny klíčové věci se nacházejí ve stádiu příprav. Např. v části o telemedicíně se dočteme, že záměr vybudovat systém podpory programů telemedicíny bude předložen jako žádost o financování z evropských fondů. „Byl posunut předpokládaný termín podání žádosti o 1 rok. K aktivitě bude připraven samostatný akční plán.“ Totéž zpoždění čeká i veřejný portál o veřejném zdraví, který je označován za „vstupní bod pro aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným informačním zdrojům a nástroj k aktivní roli občana.“ I k němu bude připravován akční plán.

Odbor informatiky Ministerstva zdravotnictví byl pověřen výkonem funkce národní centrály eHealth. K tomuto účelu byl personálně posílen a spolupracuje s externími odborníky. Zároveň byl zřízen institut útvaru Hlavního architekta. Nicméně do budoucnosti se předpokládá, že se národní centrála stane samostatným útvarem a přibydou v ní další pracovní místa. Její působnost bude zakotvena novým zákonem, jehož věcný záměr se nyní připravuje.

Výsledkem činnosti zainteresovaných státních orgánů v oblasti eHealth tak zůstávají hlavně stohy popsaného papíru, organizační změny s nárůstem počtu úředníků a zpoždění při zavádění elektronických receptů o několik let. Můžeme si pouze smutně povzdechnout, protože elektronizace zdravotnictví představuje výraznou inovaci s potenciálem nejen ušetřit finanční prostředky, ale především zlepšit kvalitu a dostupnost péče a zvýšit komfort pro pacienty.

O to více musíme ocenit iniciativu některých zdravotních pojišťoven či nemocnic a lékařů. Ti nečekají na státní dokumenty a novinky zavádějí do praxe sami. Doufejme jen, že úředníci jim nebudou házet klacky pod nohy.

18.7.2017

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů