Většina Čechů hodnotí svůj zdravotní stav spíše pozitivně, ale na druhou stranu nebezpečně vzrůstá počet lidí, kteří se rozhodli nenavštívit lékaře z finančních důvodů. Zajímavý je rozdíl ve zdravotním stavu podle vzdělání, u lidí s maturitou a bez. Ale také podle výše příjmů, kde je rozdíl ještě markantnější. A kolik si myslíte lidí nejde k lékaři, protože si myslí, že se jejich stav prostě zlepší? Jedna třetina!

Konkrétně jsou finanční důvody uváděny nejčastěji v souvislosti s návštěvou zubaře. Je to pochopitelné, protože stomatologie získala pověst velmi drahé oblasti péče o naše zdraví. A je nutno dodat, že celkem oprávněně. O to důležitější je ale informovanost pacientů, protože strach často pramení právě z neinformovanosti. Je velká spousta standardních úkonů, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale mnoho zubařů je raději nahrazuje nadstandardem. Jako pacient často trnu, kolik bude stát třeba rentgen a jeho vizualizace na PC apod.

Nechme stranou drahé zuby. Peníze se ukazuje hrají i jinou roli. Ale když porovnám 1. a 3. kvartil příjmů osob, v lidské řeči to znamená příjem do 15 825 Kč hrubého měsíčně a nad 29 418 Kč, je téměř dvojnásobek lidí mezi bohatšími, kteří svůj zdravotní stav považují za dobrý nebo velmi dobrý. Je otázka do diskuze, jestli jde o příčinu a důsledek, ale pravda bude asi někde uprostřed. Zdravý člověk je produktivnější a vydělá si více peněz. Na toto téma chystám ještě jednu úvahu. Kolik stát a lidé tratí, protože nemají dostupnou zdravotní péči?

Ještě bych nerad opomenul rozdíl ve zdraví u lidí podle jejich vzdělání. Z průzkumu plyne, že že lidé s vyšším vzděláním, jako hranice je zde použita maturita, jsou o něco zdravější. Zhruba o čtvrtinu.

Z celého průzkumu mi vychází jako nosná myšlenka „zdraví jde ruku v ruce s bohatstvím a vzděláním“. A úplně na závěr hlavně pro tu jednu třetinu, co nejde ke specialistovi, protože si myslí, že se jejich stav prostě sám od sebe zlepší. Velmi pravděpodobně nezlepší, k tomu lékaři jděte.

18.6.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů