Protonové centrum v Praze na Bulovce vytáhlo do svého boje za přísun peněz z veřejného zdravotního pojištění zbraň silného kalibru – petici občanů. Tedy nikoli „pouze“ petici pacientů, jak to nedávno udělala ČLK ale rovnou celonárodní protest proti zdravotnickému establishmentu, který nechce dát osvíceným stavitelům protonového centra v Praze  a jejich pacientům miliardy na léčbu.

Znění petice, jak jsme ji obdrželi k podpoře z Protonového centra:

My, občané České republiky, žádáme, abychom mohli tak jako ostatní obyvatelé zemí Evropské Unie, využívat nejmodernější zařízení pro léčbu rakoviny. Zákon o veřejném zdravotním pojištění nám zaručuje, že bude pro léčbu každého pacienta použito vždy těch nejmodernějších a nejúčinnějších metod. V současné době, kdy v České republice existuje nejmodernější centrum pro léčbu rakoviny na světě, je paradoxní, že ho využívají pacienti z jiných zemí včetně obyvatel ostatních států EU a čeští pacienti jsou léčeni původními metodami, které jsou méně účinné a častěji zanechávají trvalé následky. Důvodem jsou restrikce a průtahy ze strany Ministerstva zdravotnictví a VZP. Žádáme proto, aby byla léčba prostřednictvím Protonového centra v Praze na Bulovce neprodleně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění ČR, které si na základě zákonných povinností platíme.
Tak předně není vůbec jisté, že všichni ostatní obyvatelé EU využívají  automaticky vždy tu nejmodernější léčbu onkologických onemocnění. Vyplývá to např. z údajů některých nezávislých institucí (např. renomovaný Health PowerHouse) hovořících o dostupnosti některých inovativních metod v  zemích EU. ČR si zdaleka nevede v těchto žebříčcích špatně a řadí se rozhodně mezi ty vyspělejší země.
Autoři petice se mýlí nebo úmyslně manipulují veřejným míněním, pokud uvádějí, že Zákon o veřejném zdravotních pojištění nám zaručuje vždy ty nejmodernější a nejúčinnější metody. Ze zdravotního pojištění se podle zákona hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud
a) odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, a je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná,
b) je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
c) existují důkazy její účinnosti vzhledem k účelu jejího poskytování.
Právě poslední dvě podmínky mohou být problémem pro léčbu protonem. Z mezinárodních studií totiž vyplývá, že léčba je ve srovnání s běžnou radioterapií přínosná pro pacienty s některými typy nádorů např. v citlivých měkkých tkáních (např.oko nebo krk) a pro ostatní nádory nevykazuje výrazně lepší výsledky ale je přitom významně dražší. Ze zcela pochopitelných důvodů je nutné pohlížet  na péči poskytovanou ze solidárního zdravotního pojištění také z hlediska její nákladové efektivity, tedy přínosy versus náklady. Stávající, podle mého dlouhodobě neudržitelný, systém veřejného zdravotního pojištění je již tak dost napjatý. Jakékoli další přísliby plateb znamenají vážné ohrožení proplácení standardní ale přitom účinné onkologické péče, která je v ČR na velmi vysoké úrovni.
Váhání zdravotních pojišťoven uzavřít s nejmodernějším ozařovacím centrem v Praze smlouvu a zavázat se k masivnímu  proplácení léčby je zcela pochopitelné a oprávněné.
Transparentním se navíc vůbec nejeví způsob jakým majitelé údajně nejmodernějšího protonového centra na světě centra získali smlouvu o smlouvě budoucí s VZP. Současné právní hrozby provozovatelů centra, spolu s hrozbou mezinárodní arbitráže, důvěry také nepřidávají.
Férovým řešením by mohla být dohoda o maximálním počtu pacientů, kterým z rozhodnutí nezávislých odborníků tato metoda skutečně významně ovlivní nemoc oproti standardním postupům. To ale majitele supermoderního centra za čtyři miliardy rozhodně nespasí. Věřím však, že toto muselo být iniciátorům projektu jasné od samého počátku.  Nevidím tedy nic špatného na tom, že se v centru budou vedle českých pacientů léčit také ti zahraniční. Každý podnikatelský záměr musí stavět na odhadu reálných příjmů a tento nemůže stát na příjmech ze solidárního zdravotního pojištění.

22.3.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů