Jiří Koskuba

MUDr. Jiří Koskuba
region: Praha, strana: ČSSD
MUDr. Jiří Koskuba je znovuzvoleným poslancem a primářem II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce. Do Poslanecké sněmovny byl zvolen v roce 2010 a stal se členem Správní rady VZP za PS PČR. Lékařskou praxi zahájil jako internista, lékař v LDN či rovněž závodní, letištní a obvodní lékař, vše na Praze-východ. V roce 1989 nastoupil do nemocnice Na Bulovce, kde působí doposud, od roku 2000 ve funkci primáře.

V letech 1990–1994 byl členem Zastupitelstva a následně také neuvolněným radním pro zdravotnictví hl. m. Prahy. V roce 2005 krátce vykonával funkci náměstka ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči. Po personální změně na postu ministra na funkci sám rezignoval. Mezi lety 2005-2006 byl poradcem premiéra.

V lékařství je jeho specializací interna a kardiologie. V této oblasti se též věnuje akademické publikační činnosti, vyučuje jako externista na 2.LF UK. Z politických témat se zajímá o zdravotnictví, zahraniční politiku, obranu a české zájmy obecně.

Gabriela Pecková

MUDr. Gabriela Pecková
region: Praha, strana: TOP 09
MUDr. Gabriela Pecková, znovuzvolená poslankyně, je lékařkou provozující soukromou praxi ve vnitřním lékařství a revmatologii. Vystudovala 2.LF UK, z počátků své praxe působila ve Výzkumném ústavu chorob revmatických Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zde působila též na interním oddělení, ortopedii, či jako asistentka na katedře revmatologie lékařské fakulty. Od roku 1994 dosud má soukromou lékařskou praxi v oborech vnitřní lékařství a revmatologie.

V TOP 09 působí od roku 2009, je místopředsedkyní pražské krajské organizace a místopředsedkyní výboru regionální organizace v Praze 3. V posledním volebním období v Poslanecké sněmovně byla členkou Zahraničního výboru a Výboru pro sociální politiku. Pochází z konzervativní, katolické rodiny

Bohuslav Svoboda

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
region: Praha, strana: ODS
Doc. MUDr. Svoboda Bohuslav, CSc., docent gynekologie a bývalý primátor hl. m. Prahy. Po studiích začínal v Příbramské nemocnici, od roku 1969 do 2011 však zůstal věrný Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mezi lety 1991 a 1998 byl statutárním zástupcem ředitelky FNKV a po 21 let (1990 – 2011) byl přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 3.LF UK a FNKV. V letech 2003-2010 byl děkanem 3. Lékařské fakulty UK, v letech 1990-1997 a 2010-2011 též jejím proděkanem. V roce 1992 se stal prvním prezidentem České lékařské komory.
V pozici primátora hl. m. Prahy působil mezi lety 2010 a 2013. Od roku 2012 je předsedou regionálního sdružení ODS.

Jaroslav Krákora

MUDr. Jaroslav Krákora
region: Ústecký, strana: ČSSD
MUDr. Jaroslav Krákora je dětským lékařem a již od roku 2002 poslancem dlouhodobě se zabývajícím zdravotnictvím. Jako praktický lékař pro děti a dorost působil v Chomutově. Zde byl opakovaně mezi lety 1994 – 2010 zvolen do Zastupitelstva města, nejprve jako nezávislý za Stranu zelených, od roku 1998 již za ČSSD. Od roku 2000 do 2004 byl členem Zastupitelstva Ústeckého kraje. Do Poslanecké sněmovny byl zvolen již v roce 2002, od 2004 byl předsedou Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, v letech 2009-2010 pak předsedou Výboru pro zdravotnictví. V posledním volebním období působil jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví, člen Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku, a též jako místopředseda poslaneckého klubu ČSSD. Od roku 2010 je členem Správní rady VZP. Je předsedou dozorčí rady firmy Rezidence Třetí věk a.s.

Leoš Heger

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

region: Královéhradecký, strana: TOP 09

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., radiolog, ministr zdravotnictví ČR v letech 2010-2013. Mezi lety 1972 a 1993 působil na katedře radiologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, po tři roky byl přednostou radiologické kliniky a od roku 1996 do roku 2009 ředitelem Fakultní nemocnice Hradec králové. Je autorem četných publikací, mimo jiné byl též předsedou Asociace nemocnic ČR. Podílel se na zavádění ultrazvukového zobrazování v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky, počítačové tomografie a znalostí a moderních metod v oblasti zdravotnického managementu do ČR. Mezinárodní zkušenosti načerpal na dlouhodobých pobytech na lékařských fakultách v USA, Kuvajtu a Německu. Členem TOP 09 je od roku 2009, od roku 2002 zastupitelem města Hradec Králové.

Jiří Štětina

MUDr. Jiří Štětina
region: Královehradecký, strana: Úsvit
MUDr. Jiří Štětina, anesteziolog, poslanec dříve zvolený za Věci veřejné je od roku 2003 primářem ARO Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Atestace v tomto oboru získal za svého působení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zde roku 1980 založil a vedl záchrannou službu. Mezi lety 1993-2002 byl ředitelem Územního střediska záchranné služby Hradec Králové. Je jedním ze zakladatelů SNK-ED, v roce 2010 byl zvolen poslancem za Věci veřejné, byl místopředsedou Výboru pro zdravotnictví, působil též v Podvýboru pro integrovaný záchranný systém a Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku.

Pavel Plzák

MUDr. Pavel Plzák
region: Královehradecký, strana: ANO 2011
MUDr. Pavel Plzák je již od roku 1985 zaměstnancem chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov. V současné době je též spolumajitelem soukromého zdravotnického zařízení v oboru chirurgie a radiodiagnostika. Je absolventem Lékařské fakulty UK v Plzni, je držitelem primářské licence a atestací z chirurgie. Je zvoleným delegátem sjezdu České lékařské komory. Ve svém politickém působení by rád pracoval na tom, aby byla zachována nemocniční péče v krajských nemocnicích, nikoli přenášena na vyšší pracoviště, které si dle něj nechávají zbytečně diktovat od pojišťoven. Chce pracovat ve prospěch pacientů a zdravotnického personálu.

Pavel Havíř

MUDr. Pavel Havíř
region: Pardubický, strana: ČSSD
MUDr. Pavel Havíř je předseda představenstev nemocnic Pardubického kraje. Po studiu na Lékařské fakultě MU v Brně se stal urologem, do roku 2006 byl zástupcem primáře urologie Svitavské nemocnice. Mezi lety 2000 a 2013 působil jako ředitel Svitavské nemocnice.

Za jeho dosavadního politického působení byl od roku 2006 do 2010 místostarostou Svitav, byl dlouholetým zastupitelem a krátce též zastupitelem kraje. Mandátu se dle jeho slov vzdal, aby mohl pomáhat krajským nemocnicím jako předseda představenstev nemocnic Pardubického kraje. V Poslanecké sněmovně chce ve stabilizaci krajských nemocnic pokračovat na centrální úrovni, z dosavadních chyb viní ministerstvo a příslušnou legislativu.

Jiří Skalický

prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
region: Pardubický, strana: TOP 09
prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. je primářem oddělení klinické biochemie a diagnostiky v Pardubické krajské nemocnici a.s. Mezi lety 2007 a 2008 byl též členem dozorčí rady nemocnice. Vystudoval Farmaceutickou fakultu UK, doktorát získal z farmakologie, toxikologie a analytické chemie. Vyučuje na Farmaceutické fakultě UK, Fakultě chemicko-technologická a Fakultě zdravotnických studií Pardubické univerzity.
Do Poslanecké sněmovny byl zvolen roku 2010 a působil ve Výboru pro zdravotnictví, Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku a Mandátovém a imunitním výboru. Od téhož roku je členem správní rady VZP. Jako společník nebo člen představenstva působil či působí v několika soukromých společnostech.

David Kasal

MUDr. David Kasal
region: Pardubický, strana: ANO 2011
MUDr. David Kasal je od roku 2004 primářem Dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice v Chrudimi, pracuje též na dětské alergologické ambulanci. Od roku 2013 řídí Lékařskou pohotovostní službu v Chrudimi. Je odborným poradcem v oblasti potravinových doplňků.

V roce 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Chrudimi a stal se členem Rady města. Kandidoval jako nezávislý na kandidátce Věcí veřejných. V oblasti zdravotnické problematiky se chtěl věnovat udržení rozsahu akutní zdravotní péče a služeb na stejné úrovni a zlepšení jejich kvalit.

Pavel Antonín

MUDr. Pavel Antonín
region: Vysočina, strana: ČSSD
MUDr. Pavel Antonín je znovuzvoleným poslancem a primářem Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Absolvent Lékařské fakulty UJEP v Brně (dnes LF MU Brno) začínal v roce 1987 na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice ve Znojmě a dále pak v Pelhřimově. Od roku 2004 je primářem Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod.
Mezi lety 2008 a 2012 byl zastupitelem Kraje Vysočina a též předsedou zdravotní komise kraje. Do Poslanecké sněmovny byl poprvé zvolen v roce 2010 a působil ve Výboru pro zdravotnictví. Ke zvolení mu stejně jako nyní pomohlo kroužkování. Letos na Vysočině vystoupal z 11. místa na druhé.

Jiří Běhounek

MUDr. Jiří Běhounek
region: Vysočina, strana: ČSSD
MUDr. Jiří Běhounek, ortoped a hejtman kraje Vysočina začínal v roce 1976 na Ortopedickém oddělení Nemocnice Pelhřimov. V roce 1986 se stal primářem tohoto oddělení, kterým byl až do svého zvolení hejtmanem v roce 2008. Po čtyři roky působil též ve funkci náměstka nemocnice. Od roku 2001 pak byl vědeckým sekretářem odborné České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Jako nestraník za ČSSD je od roku 1998 zastupitelem města Pelhřimov a od roku 2002 do 2010 byl též radním města. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva kraje Vysočina, kde byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje. Od roku 2008 je hejtmanem kraje Vysočina. V roce 2008 byl zvolen místopředsedou Asociace krajů ČR, od roku 2010 je předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Od roku 2010 je místopředsedou správní rady VZP.

Vít Kaňkovský

MUDr. Vít Kaňkovský
region: Vysočina, strana: KDU-ČSL
MUDr. Vít Kaňkovský je primář oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace v havlíčkobrodské nemocnici, bývalý ředitel této nemocnice, zastupitel Kraje Vysočina a města Třešti. Po promoci na Lékařské fakultě MU v Brně nastoupil na místo sekundárního lékaře v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, později se vrátil zpět na Vysočinu na ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 pracuje v havlíčkobrodské nemocnici, nejdříve na pozici sekundárního lékaře Ortopedicko-traumatologického oddělení, později na pozici náměstka ředitele pro léčebnou péči. V letech 2006-2011 vedl nemocnici jako ředitel. Od roku 2012 je primářem Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. V současné době studuje MBA. Aktivně působí v hudebním tělese Pozdní sběr, které je složené ze zdravotníků havlíčkobrodské nemocnice. Čtvrté volební období zasedá v Zastupitelstvu města Třešť. Na podzim roku 2012 byl jako nestraník na kandidátce KDU-ČSL zvolen zastupitelem Kraje Vysočina.

Rom Kostřica

prof. MUDr. Rom Kostřica CSc.
region: Jihomoravský, strana: TOP 09
prof. MUDr. Rom Kostřica CSc. poslanec a přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně. Po promoci na Lékařské fakultě MU v Brně v roce 1973 působil na Klinice ORL Fakultní nemocnice v Brně, kde byl mezi lety 1993 a 1997 přednostou oddělení. Od roku 1997 je přednostou ORL kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Od roku 2001 do 2011 byl předsedou a dále až dosud místopředsedou České lékařské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. V letech 1984-1990 působil na Maltě ve funkci přednosty ORL v Nemocnici sv. Lukáše, další mezinárodní zkušenosti nasbíral např. v Německu, Rakousku, Itálii, Francii či USA. Vyučuje na Lékařské fakultě MU v Brně, je autorem několika monografií, učebních textů a mnoha odborných publikací. Po dva roky byl členem poradního týmu ministra zdravotnictví.

V minulém volebním období byl místopředsedou sněmovního Zahraničního výboru, členem Školského výboru a předsedou Podvýboru pro vysoké školy a výzkum PS PČR.

Miloslav Janulík

MUDr. Miloslav Janulík
region: Jihomoravský, strana: ANO 2011
MUDr. Miloslav Janulík je gynekologem privátní gynekologická ambulance v Břeclavi a bývalým ředitelem Nemocnice Břeclav. Během své pětadvacetileté praxe získal atestace v oboru gynekologie a porodnictví a ukončil atestační přípravu v oboru sexuologie. Mezi lety 1999-2002 studoval školu veřejného zdravotnictví. Je držitelem tuzemských i zahraničních certifikátů v oboru a v ultrazvukové diagnostice. Má dlouholetou operační praxi. Do roku 2003 byl ředitelem Nemocnice Břeclav. V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny PČR byl zvolen za hnutí ANO.

Rostislav Vyzula

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
region: Jihomoravský, strana: ANO 2011
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně a profesor onkologie Lékařské fakulty MU. Mezi lety 2001 – 2008 byl též ředitelem Masarykova onkologického ústavu. Je předním českým onkologem, mezi lety 1991-1995 se věnoval výzkumné činnosti na univerzitě v USA, po svém návratu působil v klinické praxi jako primář Oddělení klinické onkologie Fakultní nemocnice Brno a dále ve vedoucích funkcích MOÚ. Je členem mnoha vědeckých rad a organizací zabývajících se karcinomem, věnuje se výzkumné činnosti jako spoluřešitel onkologických výzkumů a vyučuje na Lékařské fakultě MU. V roce 2012 kandidoval na post senátora za ANO 2011.

Vojtěch Adam

MUDr. Vojtěch Adam
region: Jihomoravský, strana: KSČM
MUDr. Vojtěch Adam, chirurg, poslanec, starosta a zastupitel kraje zvolený jako nestraník za KSČM. Po absolvování Lékařské fakulty UJEP v Brně (dnes LF MU Brno) v roce 1975 působil na chirurgii nemocnice v Ivančicích a dále jako ambulantní chirurg na poliklinice v Židlochovicích. Od roku 1981 byl vedoucím lékařem poliklinického oddělení klinické onkologie. Mezi lety 1987 a 1990 byl ředitelem Nemocnice s poliklinikou v Ivančicích. Zastupitelem Ivančič od roku 1990, starostou se stal v roce 2002 a je jím dodnes. V zastupitelstvu Jihomoravského kraje zasedá od roku 2002. Poslancem je od roku 2008, byl členem Výboru pro zdravotnictví, Podvýboru pro oblast zdravotní péči, vzdělávání a prevenci a též Stále komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Jeho prioritami ve zdravotnické a sociální oblasti jsou nepřipuštění privatizace krajských nemocnic, zajištění kvalitní a trvale dostupné zdravotnické péče pro všechny, podpora vědy a výzkumu, podpora rozvoje lázeňství a speleoterapie a na krajské úrovni vybudování nových míst pro seniory.

Pavel Holík

MUDr. Pavel Holík
region: Olomoucký, strana: ČSSD
MUDr. Pavel Holík je znovuzvolený poslanec, zastupitel města Prostějova a bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby v Prostějově. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl od roku 1997 až do zvolení poslancem v roce 2010 ředitelem ZZS v Prostějově, působí v několika soukromých firmách, které se zabývají službami ve zdravotnictví. Do zastupitelstva města Prostějov, kde působí dodnes, byl poprvé zvolen v roce 2002 jako nestraník za US-DEU, po čtyři roky byl též radním. Do ČSSD vstoupil v roce 2004, mezi lety 2008-2010 byl zastupitelem a radním Olomouckého kraje. Poslancem je od roku 2010. V minulém volebním období byl členem Zahraničního výboru a Výboru pro zdravotnictví, kde vedl Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevence. Spolupodílel se na celostátním programu ČSSD v oblasti zdravotnictví. Věnovat se chce lékové politice, hlavně cenám léků a postupu jednoho přípravku ve skupině bez doplatku.

Jitka Chalánková

MUDr. Jitka Chalánková
region: Olomoucký, strana: TOP 09
MUDr. Jitka Chalánková je znovuzvolená poslankyně, zastupitelka Olomouckého kraje, dětská lékařka a společnice ProMedica s.r.o. V roce 1982 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, poté pracovala jako dětská lékařka v Prostějově. Je společnicí ProMedica s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení – diagnostika a odborné ambulance. V letech 2004 až 2008 působila za KDÚ-ČSL jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí, životního prostředí a rozvoje venkova. Od roku 2013 je členkou Zastupitelstva Olomouckého kraje, kde působí v Komisi Rady pro prevenci kriminality. Je členkou správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Do Poslanecké sněmovny PČR byla zvolena za TOP 09 v roce 2010. V minulém volebním období byla místopředsedkyní Výboru pro sociální záležitosti a předsedkyní Podvýboru pro sociálně pojistné systémy. Byla též členkou Organizačního výboru a Výboru pro Evropské záležitosti.

Milan Brázdil

MUDr. Milan Brázdil
region: Olomoucký, strana: ANO 2011
MUDr. Milan Brázdil je lékařem letecké záchranné služby v Olomouci. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, po dvouleté praxi ve Vojenské nemocnici Olomouc získal atestace v oboru všeobecná medicína a urgentní medicína. Mezi lety 1990 a 1991 byl náčelníkem zdravotnické služby výsadkové brigády speciálního určení Prostějov. Od roku 1991 do současnosti je samostatným lékařem Letecké zdravotnické záchranné služby v Olomouci. V letech 2004-2005 byl ředitelem ÚO Olomouc Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Je členem řady odborných společností a držitelem několika licencí a certifikátů. V roce 2010 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil Zlatý záchranářský kříž za záchranu muže, kterému asi metrová tříska z pily poranila srdce. V Poslanecké sněmovně se chce věnovat zdravotnické problematice. Kromě notoricky známých problémů ve zdravotnictví je dle jeho slov potřeba též změnit zákon o záchranné službě a zlepšit postavení záchranářů. Chtěl by znovu otevřít zákon o eutanazii. V Olomouckém kraji chce pomoci Jesenicku. Jako nestraník za hnutí ANO byl zvolen z desátého místa kandidátky díky preferenčním hlasům.

Pavel Volčík

MUDr. Pavel Volčík
region: Zlínský, strana: ANO 2011
MUDr. Pavel Volčík, neurolog, bývalý primář neurologického oddělení ve Vsetíně a současný dlouholetý zastupitel města. Více jak 30 let pracoval na neurologii ve vsetínské nemocnici, do roku 2007 byl primářem neurologického oddělení. V současné době provozuje neurologickou ambulanci. Zastupitelem města Vsetína je již od roku 1998, kdy kandidoval jako nestraník za Volbu pro město a svůj mandát ve všech následujících volbách obhájil. Je členem finančního výboru. Do Poslanecké sněmovny kandidoval jako nestraník za hnutí ANO.

Igor Nykl

MUDr. Igor Nykl
region: Moravskoslezský, strana: ANO 2011
MUDr. Igor Nykl je kardiologem v třinecké Nemocnici Podlesí a provozuje samostatnou ordinace jako lékař specialista. Vystudoval Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes LF MU Brno) v roce 1987. Je kardiologem v Kardiocentru v Nemocnici Podlesí, a.s. v Třinci. Provozuje též soukromou praxi ve Frýdku-Místku, odkud pochází. Je držitelem licencí z interního lékařství, kardiologie, srdeční elektrofyziologie, transesofageální echokardiografie, trvalé kardiostimulace pro chirurgickou a kardiologickou činnost. V předčasných volbách byl do Poslanecké sněmovny PČR zvolen jako nestraník za hnutí ANO.