S prof. MUDr. Janou Skřičkovou CSc. z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, jsme mluvili o problematice nádorů plic a možném zavedení screeningu karcinomu plic u rizikových skupin populace do české praxe.  Karcinom plic se týká většinou kuřáků, ale nevyhýbá se ani nekuřákům. Jaké další faktory jsou silně rizikové? Jde např. […]

celý článek