Rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., přednostou Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vědeckým sekretářem České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Pane docente, co doporučujete s lidem, kteří již prodělali covid-19, z hlediska své odbornosti? „Především je třeba říci, že covid-19 je primárně plicní onemocnění. Aktuální  vědecké informace […]

celý článek