Pane poslanče, za Vašeho působení na ministerstvu zdravotnictví jste otevřel řadu témat a připravoval mnoho změn v českém zdravotnictví, např. reformu primární péče. Budete některé z nich dále prosazovat i jako poslanec?

Určitě ano. Načetl jsem návrh, který zjednodušuje specializační vzdělávání lékařů. Připravili jsme ho na ministerstvu ještě pod mým vedením. Klíčové je, že usnadní vstup odborníků do oboru hygiena a epidemiologie. Tímto krokem do budoucna personálně posílíme nezastupitelné hygienické stanice. Díky novele bude pružnější i vzdělávání v posudkovém lékařství, což zvýší počty lékařů v tomto oboru. Návrh také zjednoduší a zrychlí specializační vzdělávání praktických lékařů. Další novinkou je automatické započtení praxe na neakreditovaném pracovišti podle starých programů. Jsem moc rád, že vláda můj návrh minulý týden jednomyslně podpořila.

Máme také připravenou elektronizaci poukazu na zdravotnické prostředky. Tento návrh jsme načetli ve skupině poslanců. Na půdě Sněmovny budu nadále pokračovat v prosazování zákonů, které jsme na ministerstvu zdravotnictví připravili a odeslali k projednání do Poslanecké sněmovny.

Co považujete za Váš největší úspěch v křesle ministra zdravotnictví?

S kolegy se nám podařilo po letech narovnat každoroční vyjednávání o úhradách pro další rok a vytvořit pro všechny účastníky spravedlivé podmínky. Nyní si moc přeji, aby tento nastavený směr dále pokračoval. Nastartovali jsme také elektronizaci zdravotnictví – uvedli v život eRecept a doplnili ho o lékový záznam pacienta a připravili vůbec první zákon, který elektronickou komunikaci ve zdravotnictví legislativně ukotví. V úhradách se významně také promítl důraz na větší dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Otevřeli jsme dosud neřešené posílení praktických lékařů v systému a začali jsme navyšovat kompetence sester. Velmi důležité je, že se nám podařilo vytvořit síť urgentních příjmů a nastavit jejich financování. V neposlední řadě bych zmínil akceleraci reformy péče o duševní zdraví a přípravu klíčové legislativy, která urychlí přístup inovativních léků a léků na vzácná onemocnění pro pacienty.

Když se zpětně podíváte na letošní rok, co byste udělal jinak v boji s koronavirem?

To je velmi těžká otázka, vždy můžete udělat něco lépe. Já jsem se snažil s nasazením všech sil a maximálně zodpovědně epidemii řešit věcně, vždy na základě stanovisek odborníků.

Jak hodnotíte velmi krátké období profesora Prymuly na pozici ministra zdravotnictví?

Pan profesor Prymula je bezesporu odborník na současnou epidemiologickou situaci, nicméně vyšehradská kauza byla velmi nešťastná a dle mého názoru nemohla skončit jinak, než rezignací pana ministra.

16.11.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů