Portál OZdravotnictvi.cz se obrátil na Českou pediatrickou společnost s žádostí o rozhovor na aktuální téma – očkování děti proti COVID-19. Mluvčí společnosti nás odkázala na již vydané stanovisko, ze kterého níže čerpáme odpovědi na naše dotazy.

Jaký je hlavní argument, aby se proti COVID-19 očkovaly také děti?

Onemocnění COVID-19 může ohrozit život dítěte. Osm dětí v České republice na něj od začátku pandemie zemřelo (ve věku 0, 2, 4, 7, 10, 11, 16 a 17 let). Smrtnost ze zachycených dětských případů odpovídá 0,002 %. V období od začátku pandemie do konce května 2021 bylo téměř jedinou příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění. Co se týče dat ze zahraničí, např. od začátku pandemie zemřelo v USA z důvodu nemoci COVID-19 více než 500 dětí.

Často se hovoří o dlouhodobějších následcích COVID-19 u dětí. Jaká jsou v této oblasti rizika?

V postinfekčním období může infekce SARS-CoV2 aktivovat imunitní systém s rozvojem multisystémového zánětlivého onemocnění PIMS-TS. Riziko rozvoje PIMS-TS se pohybuje kolem 1:1100 dětí s prodělanou infekcí SARS-CoV-2. Nezáleží přitom na závažnosti klinického průběhu COVID-19, v řadě případů se jednalo o mírný nebo asymptomatický průběh. Průměrný věk nemocných PIMS-TS je 8 let v České republice a ve více než 90 % dochází k postižení myokardu (srdečního svalu – pozn. red.).

Jak je to s vedlejšími účinky vakcín u dětí?

Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy. Během postregistračního sledování byly v USA, Izraeli a Spojeném království hlášeny případy myokarditid a perikarditid (zánětů srdečního svalu či osrdečníku – pozn. red.), a to mnohem častěji u osob mužského pohlaví. 

Podle analýzy dat v uvedených zemích je výskyt 12,6 případů peri(myo)karditid na 1 milion druhých dávek vakcíny u osob ve věku 12-39 let. Příznaky se objevují v převážné většině případů do 7 dní po aplikaci druhé dávky vakcíny. Většina osob s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována, ale průběh onemocnění byl mírný a většina se rychle uzdravila. Podle dostupných dat benefit očkování stále významně převyšuje jeho rizika ve všech věkových kategoriích.

Zdroj: Doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku od 5 let proti nemoci COVID-19 | Česká pediatrická společnost ČLS JEP (pediatrics.cz)

19.1.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů