O aktuální situaci na poli transplantační medicíny jsme hovořili s doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc. MBA, kardiochirurgem a ředitelem Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. 

Do jaké míry omezování péče v souvislosti s COVID-19 omezilo transplantační program?

Epidemiologická situace v souvislosti s koronavirem a nutnost vyčlenění lůžek zejména intenzivní péče pro tyto pacienty měla zásadní vliv na transplantační program. Myslím, že většina anesteziologicko-resuscitačních oddělení a jednotek intenzivní péče vyčlenila lůžka právě pro pacienty, kteří by mohli být postiženi koronavirovou infekcí, a proto byl celý dárcovský program odstaven na vedlejší kolej. Za šest týdnů, co tento stav trvá, jsme měli jediného potenciálního dárce a tím pádem celý transplantační program usnul. Za celou dobu jsme provedli jednu jedinou transplantaci, a to u pacienta, který byl na urgentní čekací listině v přímém ohrožení života.
Omezení postihlo i pacienty, kteří měli přicházet na rutinní srdeční operace, výrazně se prodloužila čekací doba a obávám se, aby se právě  těmto pacientům jejich postižení neprohloubilo a důsledkem toho nezačali umírat nemocní, kteří na srdeční operace čekají. Ta hrozba tady určitě je. Stejně tak to platí pro pacienty čekající na transplantace. My jsme sice deklarovali, že transplantace pro stavy, které ohrožují život budeme dělat, ale pokud nemáme dárce, tak prostě nemůžeme. Takže tam si myslím, že se situace taky zhorší. Dopad opatření, která byla nutná kvůli koronaviru zavést, bude doznívat ještě určitě několik měsíců.

Myslíte si, že by se v blízké budoucnosti mohl transplantační program zase plně nastartovat?

Všechno záleží na tom, zda a kdy budou opatření uvolněna, a hlavně bude záležet na tom, zda bude možné uvolnit intenzivní lůžka, která jsou v tuto chvíli stále rezervována pro kovidové pacienty.

Jak se pandemie dotkla ambulantní péče, kterou CKTCH poskytuje?

Ambulantní péče byla velmi omezena, je zredukována jen na nezbytné návštěvy nemocných s nějakým zásadním problémem po transplantaci, jinak vše ostatní řešíme s pacienty na dálku telefonicky. Ambulantně nás nyní navštěvují opravdu jen pacienti se závažnými komplikacemi.

Postihla současná situace vědecko-výzkumnou činnost, která v CKTCH probíhá?

 Vědecko-výzkumná činnost je většinou dlouhodobá práce, ale pravda je, že např. naše genetická laboratoř, kde se dělá poměrně velká část výzkumné práce, prováděla během minulých 4-6 týdnů hlavně testy na koronavirus, takže naši pracovníci museli upustit od své standardní práce a věnovali se spíše klinickým vyšetřovacím metodám. Tím šla vědecká práce určitě trochu bokem.

CKTCH v posledních letech hospodařilo se ziskem, předpokládáte nyní zhoršení hospodaření či ztrátu díky výpadku příjmů od pojišťoven či růstu některých nákladů?

Zcela jistě předpokládáme zhoršení hospodářského výsledku. Konkrétní čísla zatím nejsem schopen poskytnout, ale pokud bych to zhodnotil jen po stránce počtu hospitalizovaných pacientů a po stránce operací, tak za uplynulý měsíc jsme se pohybovali někde na hranici 30-40% standardní výkonnosti, takže ztráty určitě budou velké.

Vede současná situace k omezování investic do výstavby nových budov či pořizování přístrojů?

To se teprve uvidí. Z hlediska investic v jednotlivých zdravotnických zařízeních samozřejmě záleží, jak dané zařízení hospodaří, jaké budou ekonomické výsledky a co si bude moci každé zařízení dovolit nebo ne. Co se týká investic od zřizovatelů, to bude záviset na jejich možnostech, do jaké míry investice omezí. Určitě by bylo lépe, kdyby se podařilo plánované investice zachovat, protože zdravotnická zařízení jsou všeobecně výrazně podinvestována.

24.4.2020

Text: ozdravotnictvi.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů