Jaké novinky přichystala ZP MV ČR pro své klienty v novém roce 2019?

ZP MV ČR i v roce 2019 pokračuje v poskytování široké celorepublikové nabídky kvalitních zdravotních služeb svým klientům. To je náš prvořadý úkol, který si podle mého názoru plníme na výbornou. Mimochodem, snad i proto jsme získali koncem loňského roku ocenění: finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.

Co se týče fondu prevence a příspěvků, které klientům z tohoto fondu poskytujeme, budeme i nadále podporovat všechny aktivity, vedoucí k zdravému životnímu stylu našich klientů. Přestože průměrný věk dožití je u českých mužů téměř 75 let a u žen dokonce 78 let, je to dožívání v nemoci. Ve zdraví prožijí muži pouze v průměru 62,5 a ženy 65 let. A to chceme otočit.

Chceme, aby se naši klienti dožívali stáří pokud možno ve zdraví. Příspěvky z fondu prevence proto směrujeme především na sportování a prevenci v podobě podpory očkování či nejrůznějších preventivních vyšetření, zvláště pak proti onkologickým a civilizačním nemocem. Proto jsme také letos fond prevence zvýšili na 200 milionů korun.

MUDr. David Kostka

Nový model přerozdělení pojistného od roku 2018 klade důraz na chronické pacienty. Jak se s tím vypořádala ZP MV ČR? Rozšířila či rozšiřuje své programy pro chroniky?

Možná předem trochu vysvětlím podstatu té změny. Nový systém přerozdělování neznamená zvýšení celkových příjmů veřejného zdravotního pojištění, jen mírně změnil rozdělení financí mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny. A vede také k tomu, že zdravotní pojišťovny už se nemusejí „obávat“ chronických pacientů, protože dostanou kompenzaci odpovídající průměrným nákladům vynaloženým na jejich léčbu.

Co se týče toho, zda pojišťovna rozšiřuje své programy pro chroniky – ano, ale nemůžeme všechny programy podporovat v takové míře, v jaké je považujeme za efektivní. Ve spolupráci s praktickými lékaři se zaměřujeme na řízení chronických onemocnění zejména hypertenze a diabetu. Do budoucna bychom chtěli zacílit na další onemocnění jako je např. astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) či obezita.

Chronickým pacientům přispíváme z fondu prevence na některé zdravotnické prostředky nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Týká se to především nemocných s diabetem (cukrovkou), respiračními nemocemi jako je např. astma, nemocemi trávicího a močového systému a jinými. Podporujeme i odvykání kouření, které vede k závažným chronickým onemocněním.

Snažíme se podporovat i lékaře. V rámci úhradových dodatků např. praktickým lékařům nebo praktickým lékařům pro děti a dorost nabízíme již několik let bonifikace za kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Bonifikujeme například podporu očkování, provádění preventivních prohlídek u konkrétních pacientů, školení budoucích praktických lékařů, či určitou délku ordinační doby a možnost se na vyšetření k lékaři objednat.

Podle ministra zdravotnictví by měly pojišťovny přidat v oblasti eHealth a podpory telemedicíny. Co v těchto oblastech dělá ZP MV ČR?

ZP MV ČR do této oblasti kromě jiného zasahuje svým produktem Karta života přístupným přes mobilní telefon v aplikaci ZP211, případně přes internet. Umožňuje uživateli řadu elektronicky přístupných služeb zdravotní pojišťovny, včetně charakteristiky zdravotního stavu, výpisu z přehledu vykázané zdravotní péče, přehledu plateb pojistného, přehledu nejčastěji používaných léků, vyhledání lékařů podle odbornosti a místa působení (včetně navigace), možnosti vzdáleného požádání o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC) atd.

V přípravě je pilotní projekt na možnost využití e-žádanky na laboratorní vyšetření. ZP MV ČR rovněž zajišťuje plátcům a poskytovatelům zdravotních služeb komplexní možnost online komunikace s pojišťovnou. Vím, že o čisté telemedicíně to není, ale to ani není hlavní úkol pro zdravotní pojišťovny. Spíše se to týká odborných společností, přičemž zdravotní pojišťovny by mohly plnit jakousi koordinační roli.

ZP MV ČR v minulém roce spustila asistenční linku, kde lze konzultovat problémy s lékařem. Jak hodnotíte fungování této linky?

Velice pozitivně. Vedle zřízení funkce ombudsmana – ochránce práv klientů jsme vážně pyšní i na tuto bezplatnou nonstop fungující konzultační službu, poskytovanou prostřednictvím kvalifikovaných lékařů. Lékař na telefonu už vyřídil více než 2500 hovorů. Nejvíce lidé požadují konzultace zdravotního stavu, ale ptát se mohou na lékařské pojmy, mohou si nechat rozklíčovat laboratorní výsledky, pobavit se o dávkování a interakci léků a dalších věcech.

Jen připomínám, nejde o záchranku, když je člověku špatně, musí volat linku 155. Lékař na telefonu s vámi zkonzultuje to, na co se třeba nenajde čas v ordinaci.

Rok 2018 se vyznačoval velkým růstem výběru pojistného. Jak se to projevilo na hospodaření ZP MV ČR? Je tento růst podle vás udržitelný do budoucnosti?

Výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění je z převážné části ovlivněn vývojem českého hospodářství jako takového, a to zejména růstem objemu vyplacených mezd. Zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou totiž hlavními „dodavateli“ peněz do systému veřejného zdravotního pojištění.

Druhým velkým zdrojem jsou prostředky, které hradí za vybrané skupiny pojištěnců stát (důchodci, ženy na mateřské, studenti…). Masivní růst objemu mezd v českém hospodářství způsobil růst vybraného pojistného na veřejné zdravotní pojištění od plátců o více než 9 %, a příjmy za pojištěnce, za něž je plátcem pojistného státní rozpočet, téměř o 5 %. Takto masivní růst samozřejmě není udržitelný stále, zpomalení růstu hospodářství bude znamenat i zpomalení růstu příjmů.

Je ovšem nutné podotknout, že pojišťovnám se každoročně zvyšují i výdaje na zdravotní péči. A zde bych připomněl, že výdaje rostly i v dobách ekonomické krize, kdy předbíhaly příjmy pojišťovny. I proto je důležité si v době „hojnosti“ udělat rezervy na dobu, kdy příjmy takto rychle stoupat nebudou.

1.2.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů