Mnoho lidí se potýká s dlouhodobými následky covid-19. Jak jim může pomoci zdravotní pojišťovna? Ptali jsme se na to generálního ředitele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Davida Kostky.

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí rekondiční pobyty jen pro některé pacienty po prodělané infekci koronaviru, kterým přetrvávají zdravotní potíže. Je možné pacientům, kteří na plně hrazenou péči nedosáhnou, vyjít vstříc jiným způsobem?

Ano, naše pojišťovna jako první začala na zmíněné nehrazené rekondiční pobyty přispívat z fondu prevence, a to až do výše 3500 Kč. Je to příspěvek navíc, nad rámec všech ostatních příspěvků.

Jaká pravidla musí pobyt splnit, aby bylo možné příspěvek čerpat?

Především, pobyt musí zajišťovat poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče a musí trvat alespoň 7 dní. Pojištěnci, který chce příspěvek čerpat, by mělo být 19 a více let.

Jaké procedury by měl být součástí pobytu?

Léčebné procedury v rámci pobytu jsou zaměřeny zejména na přetrvávající únavu, bolesti kloubů, svalů, dušnost, ztrátu čichu a zlepšení tělesné a psychické kondice po prodělaném onemocnění.

V jakém termínu musí pojištěnec pobyt uskutečnit, aby dosáhl na příspěvek?

Příspěvek uhradíme zpětně, tedy po absolvování pobytu, což pojištěnec doloží potvrzením od lázní o absolvování a zaplacení pobytu. Akceptovány budou platební doklady vystavené od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021.

26.8.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů