Již druhý rok poskytuje ZP MV ČR službu Lékař na telefonu, kolik vašich pojištěnců ji využívá?

Počet klientů ZP MV ČR, kteří se obracejí na Lékaře na telefonu, se postupně zvyšuje. V prvním roce existence na linku zavolalo přibližně 2 500 lidí a letos jen za první pololetí evidujeme už 2 200 telefonátů. Nejvíce volají senioři a maminky malých dětí, kteří potřebují poradit nebo nasměrovat, jak postupovat.

Lékař na telefonu/ilustrační obrázek

Jaké jsou nejčastější dotazy či problémy, se kterými se pojištěnci na telefonického lékaře obracejí?

Nejčastěji se volající ptají na lékové interakce, případně dávkování léčiv, na léčbu horečnatých stavů u malých dětí či problematiku očkování. Dále chtějí objasnit lékařské termíny, výsledky laboratoře nebo vysvětlit jednodušší diagnostické a terapeutické postupy. Ptají se také na případy, kdy mají nárok na úhradu ze zdravotního pojištění. Chci připomenout, že Lékař na telefonu je klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nestává se, že si pojištěnci pletou tuto službu s pohotovostí a v urgentních případech volají místo na pohotovost Lékaři na telefonu?

My klienty soustavně upozorňujeme, že jde o konzultační službu, nikoliv o léčení po telefonu. I tak se ale občas stane, že klient zavolá ve chvíli, kdy právě zažívá určité zdravotní problémy. Lékař na telefonu situaci vyhodnotí a dojde-li k názoru, že by se mohlo jednat o akutní problém, doporučí klientovi volat okamžitě záchrannou službu.

Hovoří se často o nutnosti rozvoje telemedicíny. Co považujete za její největší výhody a chystáte v této oblasti další projekty?

ZP MV ČR rozvoj telemedicíny podporuje. Jde o jasný trend rozvíjení kontroly, monitoringu zdravotního stavu a kondice pacienta na dálku z jeho vlastního sociálního prostředí. Telemedicína je cestou vedoucí ke zvýšení kvality péče, k rychlému získání i sdílení informací o zdraví pacienta a jeho dynamice, ke zvýšení efektivity služeb, např. snížením počtu návštěv u ošetřujícího lékaře, výjezdů zdravotnické záchranné služby, hospitalizací u chronicky nemocných pacientů, a další. Správně vedená léčba a spolupracující pacient dokáží významně oddálit, případně zcela zabránit, nástupu dlouhodobých komplikací chronické nemoci. Takový postup vede jednoznačně ke zlepšení zdravotního stavu pojištěnců, zvýšení kvality jejich života a zároveň k úspoře významného množství finančních prostředků. ZP MV ČR plánuje v roce 2020 pokračovat v podpoře pojištěnců zapojených do programu telemonitoringu (přenos klinických dat pacientů na dálku např. telefonem nebo internetem) a to pro pojištěnce s chronickým srdečním selháním (týdenní 24 hodinový Holter) a pro pojištěnky s těhotenskou cukrovkou.

 

4.10.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů