Co mohou v současné epidemiologické situaci dělat zdravotní pojišťovny a jak mohou podpořit boj s koronavirem. Na to jsme se ptali generálního ředitele největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Davida Kostky.

Jak bude Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) přistupovat k platbám nemocnicím a lékařům v současné situaci?

Na prvním místě chci ujistit lékaře a zdravotnická zařízení, že jim uhradíme veškerou zdravotní péči, spojenou s vyšetřením i léčbou infekce koronaviru jejích klientů. Soustavně pracujeme na postupech, jak péči, která nebyla dosud zařazena v úhradách, vykazovat. Garantuji, že v individuálních případech jsme připraveni i k navýšení zálohových plateb, a to zejména u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19.

Díky této nákaze se nebývalé množství lidí nachází v karanténě. Není to příležitost, jak více využívat elektronické zdravotnictví?

Naprosto souhlasím. Jako první ze všech zdravotních pojišťoven jsme představili nový nástroj Spotsu, kterým mohou lékaři na dálku dohlížet na pacienty v karanténě. Ti prostřednictvím svého mobilního telefonu zadávají své příznaky (teplotu, dušnost atd.), praktický lékař je umí velmi rychle vyhodnotit a může v případě problému lépe reagovat. Více zde: https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/zp-211-usnadni-lekarum-sledovani-zdravotniho-stavu-pacientu-v-karantene/

Jak dále může pojišťovna podpořit moderní formy komunikace pacienty s lékařem?

Pokud není možné nebo vhodné vyšetřit pacienta standardním fyzickým kontaktem z důvodu epidemiologického rizika, naše pojišťovna hradí komunikaci lékařů s pacienty na dálku formou e-mailu, telefonickou formou, videohovorem či prostřednictvím skype.

Velká debata se vedla a vede o testování a laboratořích, které mohou potvrdit podezření na koronavirus. Jak k tomu přistupuje ZPMV ČR?

Ve snaze co nejvíce navýšit testovací kapacity platíme i těm laboratořím, se kterými nemáme uzavřené smlouvy. Pochopitelně, musí splňovat předepsané náležitosti a budou součástí garantované sítě ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

21.3.2020

Text: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů