Předsedkyně Akademie věd ČR, Evy Zažímalové, jsme se ptali na aktuální záměr vybudovat v Česku virologický ústav.

Akademie věd plánuje vybudovat Virologický ústav. Jaký by byl jeho přínos oproti současnému výzkumu virů na jednotlivých pracovištích AV ČR?

Národní virologické centrum Antonína Holého bude působit v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s multidisciplinárním přístupem a s důrazem na bezprostřední přenos výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Výzkum bude probíhat v celé šíři problematiky, tj. v oblasti virů lidských, živočišných i rostlinných, protože všechny mají potenciál závažně poškodit zdraví obyvatel i národní hospodářství, a navíc jejich molekulární mechanismy jsou velmi podobné. Centrum bude plnit funkci národní autority v oblasti virologického výzkumu a bude posilovat zdravotní a socioekonomickou odolnost společnosti. Přirovnala bych to k roli, kterou hraje v německém prostředí Institut Roberta Kocha. Tedy roli, kterou v ČR omezeně plní SZÚ, ale kterému chybí právě vědecká infrastruktura. Důležitým aspektem bude podíl na vědecké výchově nových generací mezinárodně renomovaných virologů/odborníků na infekční onemocnění a budování a udržení  patřičného technologického a přístrojového zázemí pro tento typ vědního oboru.

Kolik by měla výstavba stát a bude realizovaná i tehdy, pokud by se na ni nepodařilo získat potřebné dotace?

Jde o hrubý odhad, projekt počítá s částkou na výstavbu budovy – 3 mld. Kč a implementaci bezpečnostních a provozních technologií – 1,5 mld. Kč. Projekt centra sice vypadl z Národního plánu obnovy, nicméně vláda ČR a MPO, které projekt NVC podporují, slíbily že budou prostředky pro vybudování NVC hledat jinde. AV ČR má vlastní kapitolu ve státním rozpočtu a ideálně by tato kapitola určená „na činnost“ AV ČR mohla být navýšena o 1,5 mld. Kč; zbytek prostředků by AV ČR mohla poskytnout ze svých vlastních zdrojů (licence za léky atd.)  

Od kdy by ideálně měl Virologický ústav fungovat, kde by měl sídlit a kolik vědeckých pracovníků by v něm mělo pracovat? Očekává se, že sem budou přecházet z jiných pracovišť?

Předpokládáme, že od roku 2026 (již v roce 2021 formování výzkumné základny v rámci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR, dále budování Hubu, včetně participujících subjektů). Výzkumní pracovníci budou přijímáni na základě mezinárodních výběrových řízení. Lze předpokládat, že unikátní výzkumná infrastruktura a špičkové vybavení NVC bude natolik atraktivní, že přiláká kvalitní kandidáty nejen z ČR, ale i ze zahraničí. NVC bude z části formováno ale i stávajícími kapacitami v rámci ČR, přičemž tito pracovníci mnohdy nemají na svých mateřských pracovištích odpovídající výzkumné zázemí a nezbytnou infrastrukturu, která bude k dispozici právě v NVC. Tím zde bude vytvořená ideální příležitost pro spolupráci, formování společných pracovišť s dalšími ústavy a vysokými školami a otevřený přístup k přístrojovému a dalšímu vybavení při řešení společných výzkumných aktivit. Kromě toho bude dána příležitost mladým vědcům, z nichž mnozí jsou „odchovanci“ předních českých virologických skupin, mají navíc mnohdy i mezinárodní zkušenosti, a v současné době hledají možnosti pro založení vlastní skupiny, přičemž ale stávající limitované kapacity virologického výzkumu v ČR jim rozvoj v tomto směru neumožňují.

19.4.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů