Starostové obcí si dlouhodobě stěžovali, že nedostávají informace o epidemiologické situaci. Podle předsedy Svazu měst a obcí ČR, Františka Lukla, by se to nyní mělo změnit. Bývalý ministr pro místní rozvoj a starosta Kyjova nám zodpověděl několik otázek:

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo na konci srpna dohodu se SMO ČR ohledně předávání dat o epidemiologické situaci v jednotlivých obcích. Daří se tuto dohodu naplňovat?

Jsme velice rádi, že se dohodu podařilo uzavřít, na hodnocení je ale ještě brzy. V současné době si jednotlivé obce s rozšířenou působností ladí s Ústavem zdravotnických informací a statistiky sdílený kanál a kontaktní údaje.

Jak dohoda a předávání dat pomůže starostům? Lze uvést konkrétní příklady z praxe?

Údaje o počtech nakažených na územích jednotlivých obcí s rozšířenou působností pomohou tamním starostům zodpovědně a rychle rozhodnout, vydat příslušné opatření. Například o pořádání obecních akcí, momentálně spojených třeba se začátkem roku. Řada měst a obcí organizuje akce typu „Loučení s prázdninami“, „Otevřená škola“ (nabídka všech dostupných kroužků s jejich předvedením) apod. Na podzim následují další sportovní i kulturní akce, které mohou být potencionálním rizikem v přenosu nákazy. A tady právě může pomoci včasná informovanost starostů a přehled o situaci v jejich obci.

Kde by se dále, podle Vás, měla zlepšit spolupráce státu s obcemi v současné pandemii?

Zejména jde právě o přenos informací. Starostové nemají ve většině tým, který by mohl denně sledovat tiskové konference vlády. A i vzhledem k často se opakující se situaci, že to, co platilo včera, neplatí dnes, jsou relevantní aktuální data velmi důležitá.

21.9.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů