Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje a senátor, se zabývá v rámci Asociace krajů ČR oblastí zdravotnictví. Ptali jsme se jej na aktuální témata.

Vláda se rozhodla oddlužit šest velkých státních nemocnic částkou cca 6,6 mld. Kč. Podle Vašeho vyjádření by měla oddlužit také krajské nemocnice. O jakou částku ze státního rozpočtu by mělo jít?

Nejde o to, jakou částku by si každý představoval. Musíme postupovat stále podle stejného klíče. Buď se řekne, že všichni, co mají dluhy, budou oddluženi, a ti, kdo dluhy nikdy neměli, dostanou ve stejném poměru odměnu. My se tváříme, že jsou u nás nastaveny správné podmínky placení zdravotníků a zdravotnických zařízení přes zdravotní pojišťovny. Přitom si stát dělá, co chce. Co potřebujeme nejvíc, je stejný systém pro všechny. Jestliže se zadlužily státní nemocnice, nechť si dluhy zaplatí, stejně jako my všichni ostatní. Pak jejich zdravotníci začnou brát méně peněz, protože nemocnice nebudou mít na placení dluhů. Takže ti, kdo dluhy vytvořili, ať se na nich podílejí. Když ve fakultních nemocnicích zdravotníci průměrně dostávají víc peněz než zdravotníci všude jinde, pak se tam samozřejmě tlačí. A když ty peníze dostanou vždycky, když to zařízení je ve ztrátě, tak je jim jedno, kdo je řídí a jestli se tam krade nebo nehospodaří. Zavést stejný systém pro všechny, o to mně i nám hejtmanům v dopise ministrovi zdravotnictví jde. Aby to byl spravedlivý a jednotný systém, a všichni v něm musejí fungovat stejně a nést si taky stejně následky. To bylo cílem kritiky, kterou jsem vyslovil vůči vládě a která pochopitelně stále trvá, že si oddlužuje svoje nemocnice a nikdo kromě nás, tedy všech občanů, kterým to sebrali ze státního rozpočtu, to nepocítí.

Podle jakého klíče by mělo k oddlužení dojít a jakých krajů by se mělo týkat?

Máme tady pojišťovny a nesmí tady být výkony, které jsou placeny lépe a které hůře, i nemocnice a zdravotnická zařízení. Za stejné výkony, stejné diagnózy máme mít všichni stejné peníze. Musí dojít k tomu, a věřím, že na tom ministerstvo pracuje, že ne že některé zdravotnické obory vydělají za osm hodin na celý měsíc a jiní za celý měsíc nevydělají na osm hodin, když to trošku přeženu. Odměna musí být za odpovídající práci, spravedlnost musí být i mezioborová.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ono může oddlužit pouze nemocnice, které samo zřizuje. Nemůže tedy poslat příspěvek zřizovatele krajským nemocnicím, které nezřizuje. Jaký je Váš argument.

Ministerstvo zdravotnictví je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ne svých organizací. Má tedy uplatňovat stejný metr, a ne že předseda vlády a ministr vždycky přijdou na tiskovku a my ostatní tady, kteří jsme zodpovědní za nemocnice a zdravotnictví, jsme vždycky „vyhrůzení“, co se zase stane, komu zase ve svých nemocnicích přidají. A jsou to ohromné peníze, což potom nás, ty ostatní nemocnice, dostává do dluhů, protože my musíme stejně navyšovat platy. A hlavně to navýšení u některých zdravotníků bylo úplně nesmyslné. Aby sestra, která provádí jednoduchý odběr, měla 1 500 korun na hodinu, je přeci úplně nesmyslné, zatímco sestra, která se stará např. o nemocné s AIDS, takové peníze nikdy neviděla. Přitom na koronavirus zdravý člověk nemůže umřít, je to pro něj chřipka, zatímco na AIDS ano. Je to tedy nesmyslné, vláda neměla podléhat takovýmto emocím a tím vnášet nesystém. Protože pak se zdravotníci ptají: Proč já, řidič sanitky, který tam přijede s tou sestrou, mám mít osmkrát méně než ona, která dělá odběr, pak si ke mně sedne a jezdí se mnou celý den, může mě také nakazit atd…? Nebo lidé na infekčním oddělení řeknou: A proč my nemáme ty peníze, však my jsme tady s těmi pacienty pořád? Zatímco ta sestra tam jde a pacient ani nemusí být nakažený, když mu dělá odběry… Takže to jsou dramaticky nesystémové kroky, které pomáhají dostat zdravotnictví do deprese. A nás všechny, celou republiku, dostávají do ohromných finančních problémů. Pro svoje nemocnice si díky tomu, že je neumí řídit, a díky těmto nařízením, vezmou ze státního rozpočtu naše společné peníze a zasanují si své chybné rozhodnutí. A to je špatně.

Podle Ministerstva financí disponují krajské rozpočty více než 35 mld. Kč rezervami na svých účtech, které v posledních letech rostly. Mohou kraje na zlepšení situace svých nemocnic použít alespoň část těchto prostředků?

My rezervu máme a celou ji využijeme pro to, abychom postavili novou krajskou nemocnici. My se svými rezervami hospodaříme správně, nechceme je projíst, vyházet je do ohňostrojů či jiných megashow, ale jdeme tou cestou, a zastupitelstvo to schválilo, že chceme postavit novou krajskou nemocnici a chceme zároveň všechny ostatní nemocnice rekonstruovat. U Uherskohradišťské nemocnice se nám to již podařilo a všechny ostatní budeme rekonstruovat taky. Takže my peníze navíc nemáme, protože jak se ukazuje, zdravotnictví to potřebuje, bez nových nemocnic nebude nový způsob léčby.

14.5.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů