Pokračujeme v rozhovorech se zástupci územních samospráv na téma aktuální problémy regionálního zdravotnictví. Tentokrát jsme se ptali hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

Ivana Stráská

Dohody zdravotních pojišťoven s nemocnicemi, které jsou součástí úhradové vyhlášky, mají přinést dostatečné zvýšení úhrad, aby nemocnice měly prostředky navíc na vládou slíbené zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví v roce 2019. Odpovídá tomu současná situace ve vašich krajských nemocnicích?

Všechny prostředky, které nemocnice obdržely od zdravotních pojišťoven dle úhradové vyhlášky navíc, nemocnice použily na zvýšení mzdových prostředků zaměstnanců.

Došlo také ve vašich nemocnicích k růstu příplatků sester a dalších pracovníků ve směnném provozu u lůžka o 5000 Kč, resp. 2000 Kč měsíčně?

Ano, nemocnice navýšily příplatky sester a dalších pracovníků ve směnném provozu u lůžka v duchu úhradové vyhlášky a po dohodě s odbory v kolektivním vyjednávání jednotlivých nemocnic.

Jihočeský region se vzhledem k blízkosti Německa a Rakouska potýká s nedostatkem zdravotních sester. Jaká opatření kraj na řešení tohoto problému přijal a či připravuje?

Blízkost Německa a Rakouska není ten stěžejní důvod, ale jen jeden z důvodů. Nedostatek středního zdravotnického personálu (SZP) je problémem téměř v celé republice. Jihočeský kraj jako zřizovatel středních škol rozšiřuje v této oblasti výuku i do dalších míst v kraji. Nemocnice se snaží spolupracovat jak se SŠ, tak VŠ a získávat je do svých provozů. Každoročně kraj pořádá soutěž Jihočeská sestřička, o kterou je velký zájem. Samotné nemocnice dělají další náborové akce a pobídky pro získávání SZP.

Jaká opatření by se podle Vás měla přijmout na celostátní úrovni?

Především změny v oblasti vzdělávání. Ty ale měly být provedeny už daleko dříve a kraje na hrozící nebezpečí nedostatku personálu opakovaně upozorňovaly.

7.5.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů