Na konci června vláda jmenovala Jarmilu Rážovou novou hlavní hygieničkou. Do té doby stála v čele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Bavili jsme se s ní o výzvách, které přinesla současná pandemie koronaviru:

Co považujete za Váš nejdůležitější aktuální úkol na pozici hlavní hygieničky?

V současné chvíli je hlavním úkolem stále problematika epidemie covid-19. A to nejen aktuální stav, ale i příprava hygienicko-protiepidemických strategií pro podzimní měsíce, kdy očekáváme zhoršení epidemiologické situace. To s sebou přináší řadu dílčích úkolů. Jedna rovina jsou teoretické přípravy určitých guidelines. Další rovina pak představuje praktické problémy z terénu – řešení personálního stavu hygienických stanic, nastavení komunikační strategie mezi všemi zúčastněnými stranami a jasné vymezení kompetencí. Musíme být na možné zhoršení situace připraveni po všech směrech. Podstatnou část aktuální pracovní náplně tvoří práce na projektu Chytrá karanténa, kde se nám velmi osvědčuje spolupráce s Armádou ČR.

Kde vidíte největší rezervy ve fungování krajských hygienických stanic či jiných orgánů ochrany veřejného zdraví?

Jak jsem již předeslala v předchozí odpovědi, největší rezervou je nedostatečné personální obsazení hygienických stanic. Snažíme se o přijetí nových zaměstnanců, avšak jsme limitováni nedostatkem lidí s odpovídající kvalifikací pro výkon daného povolání na trhu práce. Dalším slabým místem, na které epidemie covid-19 poukázala, je neodpovídající technické a IT vybavení některých hygien. Nicméně, v posledních týdnech se zájem postupně zvyšuje, na některé vypsané pozice máme i desítky zájemců, rádi bychom do podzimního období posílili hygienické stanice tak, aby se nápor na podzim zvládnul.

Jak hodnotíte dosavadní fungování projektu Chytrá karanténa a jak se bude dále rozvíjet, co se týká Vaší působnosti?

Chytrá karanténa je často neprávem označována za nefunkční. Kdykoliv mám příležitost, snažím se vyjasnit, co vlastně tento projekt představuje. Nejde jen o technologie, jak je někdy mylně chápáno. Jedná se o nástroj, který nám slouží k predikci vývoje onemocnění, podpoře rozhodování, aktivního vyhledávání kontaktů, analyzování kapacit odběrových míst a laboratoří. V rámci těchto procesů používáme moderní technologie, díky kterým se jedná o fungující systém. Nyní ve spolupráci s Armádou ČR pracujeme na zefektivnění Chytré karantény.

Měly by se kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví změnit ve světle probíhající pandemie?

Nedomnívám se, že by bylo třeba učinit zásadní změny v kompetencích těchto orgánů. Vzhledem k fungování hygienických stanic bude dobrým krokem, pokud se podaří vyjmout hygieniky z působnosti zákona o státní službě. To nám pomůže urychlit proces přijímání nových zaměstnanců. K posílení personálního stavu hygienických stanic by bezesporu také napomohlo zvýšení platů, abychom dokázali potenciální uchazeče o práci motivovat.

17.8.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů