Koalice Pirátské strany a Starostů a nezávislých v posledních volebních modelech zaujala první místo. Ptali jsme se předsedy Pirátů, Ivana Bartoše, na priority jeho strany v oblasti zdravotnictví.

Pokud by Piráti vyhráli volby, nárokovali by resort zdravotnictví?

V rámci Pirátské strany aktuálně probíhá nominační proces na ministry. Mezi nimi jsou i kandidáti na post ministra zdravotnictví. Tématu se dlouhodobě věnujeme a máme dostatek kompetentních osobností, které by v případě potřeby mohly post obsadit. To, zda k tomu skutečně dojde, však bude předmětem povolebního vyjednávání o obsazení vládních postů.

Kde vidíte největší problémy českého zdravotnictví, co byste na jeho fungování chtěli změnit?

Uvědomujeme si, že zajistit fungující zdravotnictví je komplexní úkol, který vyžaduje, aby mnoho malých i velkých součástí systému fungovalo dohromady jako jeden dobře seřízený stroj. Za tímto účelem bude třeba v českém zdravotnictví provést mnohé změny. Někde se bude jednat o drobné dílčí vyvažování technických aspektů, pro pacienty takřka neviditelné. Jinde ale bude třeba měnit i věci zásadní a systémové.

Změny, které je zapotřebí udělat, představíme v programu 18. května. Některé z nich budou mít na pacienty přímý dopad, jiné se pacientů dotknou až zprostředkovaně. Všechny ale slouží ke zlepšení dostupnosti kvalitní péče pro občany. 

Za klíčové považujeme téma elektronizace. Dobře provedená elektronizace ušetří čas zdravotníkům, který přinese více času pro péči pacientům, zvýší kvalitu zdravotní péče a uvolní neefektivně vynakládané prostředky, které bude možné nasměrovat ke zlepšování zdravotnictví poskytovatelům i uživatelům péče. 

Důležitá jsou pro nás ale i témata další, zejména změny ve vzdělávání lékařů, důraz na preventivní péči o zdraví, hodnocení efektivity zdravotnických technologií a z něj vyplývající změny v úhradách, reforma stomatologické péče hrazené ze zdravotního pojištění, podpora péče o duševní zdraví a dodržování práv pacientů.

Naše zdravotnictví čeká růst nákladů vlivem stárnutí populace, vstupu nákladných technologií i mzdových požadavků. Kde byste pro něj hledali zdroje?

Z hlediska hledání zdrojů se bude třeba obrátit dovnitř systému a hledat rezervy v efektivitě. Podstatné je ptát se, jakou kvalitu dostáváme za naše peníze. Rezervy můžeme najít v elektronizaci, optimalizaci časového fondu lékaře, aby nemusel tolik času trávit papírováním. Zlepšení vidíme také v možnosti snazšího vstupu mladých lékařů do českého zdravotnictví úpravou vzdělávacího systému nebo v námi zmíněné reformou zdravotních pojišťoven směrem k samosprávným pojišťovnám s možností diferencovaného pojistného produktu. 

26.4.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů