Přinášíme krátký rozhovor s Jakubem Dvořáčkem, výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

V médiích se hodně hovoří především o vakcínách, ale kdy se můžeme dočkat léku proti COVID-19?

Vývoj zcela nového přípravku většinou trvá mnoho let a stojí až 2 miliardy amerických dolarů. V případě SARS-CoV-2 se v mnoha případech pracuje s již existujícími, registrovanými přípravky v jiných indikacích, nebo s již dříve rozpracovanými molekulami. Vývoj proto nebude tak časově ani finančně náročný. Nicméně výsledky klinických hodnocení zatím nelze detailněji předjímat.

Kolik klinických studií nyní ve světě probíhá?

Dnes probíhají intenzivní klinická hodnocení nových léčiv, či starších léčiv v nové indikaci SARS-CoV-2. Z dat evropského registru klinického hodnocení (European Union Clinical Trials Register) vyplývá, že celkově probíhá více než 200 klinických studií potenciálních léčiv na COVID-19.

Které projekty jsou nejnadějnější?

V celosvětovém měřítku je v současné době jedním z největších společných výzkumných projektů akademické sféry a farmaceutického průmyslu studie SOLIDARITY, iniciovaná WHO, a zejména její „evropská sestra“, mezinárodní klinická studie DisCoVeRy. Jedná se o klinické hodnocení koordinované francouzským institutem Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale. 

Hodnocení probíhá v desítkách center klinického hodnocení v několika evropských státech a zaměřuje se na souběžný výzkum nejnadějnějších existujících léčiv, která by mohla pomoci v boji s koronavirem. Na základě výsledků dosavadního testování probíhá aktuálně již jen hodnocení přípravku Veklury (remdesivir), nicméně očekává se, že se do hodnocení přidají i další přípravky.

2.11.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů