O aktuálním tématu plošného testování v domovech seniorů jsme hovořili s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Horecký Jiří

Jak hodnotíte proběhlé plošné testování v domovech seniorů, splnilo podle Vás očekávání?

Nenaplnila se očekávání či spíše obavy skokového navýšení COVID-19 pozitivních seniorů a zaměstnanců. Počet nakažených uživatelů sociálních služeb kulminoval 14. 11. na 5.000 osob. V případě zaměstnanců to bylo 3.000. Tyto počty vydržely ještě druhý  týden testování, pak začaly klesat. Je ale potřeba také zmínit, že validita testů je 70 %. 

Co považujete za jeho největší problém, který by se měl řešit?

Problém byl, že se testování rozbíhalo velmi pomalu a postupně. Ačkoliv byla povinnost testovat stanovena už od 4. 11. , testy se distribuovaly až od 11. 11. do 19. 11. a hlášení výsledků do systému ISIN bylo povinně stanoveno až od 21. 11.  Povinnost testovat své zaměstnance byla navíc stanovena i u služeb, které nemají vůbec zdravotnické pracovníky, kteří by měli testy provádět. Testování je navíc zatíženo dvojím vykazováním a nutno dodat, že např. více než 200 takových organizací nemá ani 10 zaměstnanců. 

Jak často by se dle Vašeho názoru mělo plošné testování opakovat?

Povinnost plošného testování klientů již skončila. U zaměstnanců v přímé péči, resp. těch, co přicházejí do kontaktu s klienty, platí povinné testování v 5-denní frekvenci  až do skončení nouzového stavu, tedy velmi pravděpodobně min. do konce tohoto roku. 

Nebude testování návštěvníků příliš zatěžovat personál?

Je to prakticky jediný způsob, jak vidět své blízké v domovech pro seniory či v domovech se zvláštním režimem do konce roku. Domovy nemají povinnost testovat, tj. mohou se rozhodnout právě v závislosti na svojí situaci, tedy na počtu disponibilního zdravotnického personálu. Navíc se mohou smluvně domluvit s jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb, který by pro ně za úplatu testování zajistit  (domovy dostanou za každý test cca 377 Kč).  

8.12.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů