Josef Diessl

Jaké budou Vaše první kroky v pozici generálního ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP)?

Velmi rychle se zorientovat v chodu Vojenské zdravotní pojišťovny, která je pro mě, byť ve zdravotnictví působím již velmi dlouho, stále trochu záhadou.

Jedním z prvních velmi citlivých kroků bude i pohled na náš přístup k protonové léčbě. Je nutno se objektivně podívat na vztah s Proton Therapy Centrem – jak výhodná je smlouva pro obě smluvní strany a hlavně jaké ze spolupráce plynou výhody pro naše pojištěnce.

Proč jste se rozhodl kandidovat na tuto pozici?

Jak jsem již zmiňoval. V oblasti zdravotního pojištění jsem byl činný téměř deset let. Poté jsem byl na straně poskytovatelů, jak v nemocnici následné péče, tak posledních tři a půl roku v nemocnicích, které zajištovaly akutní lůžkovou péči. Poté, co jsem okrajově sledoval vývoj ve Vojenské zdravotní pojišťovně a viděl vypsané výběrové řízení na pozici ředitele, rozhodl jsem se kandidovat. Jsem přesvědčen, že přinesu nad rámec znalosti zdravotního pojištění i přidanou hodnotu ve formě mých zkušeností ze strany poskytovatelů zdravotní péče.

Těch deset let, které jsem strávil v oblasti zdravotního pojištění, jsem žil v takovém vyhraněném prostředí – pojišťovna a na té druhé straně barikády je poskytovatel. Toto jsem si poupravil – není to tak. Sice se mluví o tom, že všichni jsme na stejné lodi, že naším eminentním zájmem je pojištěnec, ale ruku na srdce – v mnoha případech se nám ten pojištěnec v nastaveném systému trochu ztrácí. A já budu dělat vše pro to, aby se nám pojištěnec neztrácel, naopak, abychom vždy a za všech okolností hájili zájmy našich klientů, pojištěnců VoZP ČR.

Máte zkušenosti jak ze strany nemocnic, tak ze strany zdravotních pojišťoven. Jak se manažerská práce v obou typech institucí liší a jak se podobá?

Všude je na prvním místě nemoc – zhoršený zdravotní stav pacienta/pojištěnce. To obě dvě strany vnímají jako to, kvůli čemu tady existujeme, proč jsme na trhu. Druhá věc je ta, co jedna nebo druhá strana akcentuje. Zdravotní pojišťovna více akcentuje ekonomiku a vydávání peněz na léčbu. Poskytovatel zdravotní péče více akcentuje zdravotní stav klienta, více akcentuje postupy, které směřují ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Obě dvě strany, chtějí směřovat k cíli. A obě dvě strany spojuje všezahrnující ekonomika. I když provozní ekonomika zdravotních pojišťoven je však daleko snazší, než u poskytovatelů. VoZP ČR je i přes všechny nesnáze, kterými v minulém roce procházela, pojišťovnou s tradičně dobrým jménem a to je přeci jenom pro nás pro všechny velkým závazkem. I v našem zájmu tedy je v rámci ekonomických možností poskytnout všem našim klientům odpovídající péči, nehledě na její případnou nákladnost.

Myslíte, že by zdravotní pojišťovny měly více motivovat lékaře, aby prováděli více prevencí a vedli své pacienty ke zdravému životnímu stylu?

Naším zájmem je, aby praktičtí lékaři byli vstupní branou do systému. Máme množství preventivních prohlídek, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Víme, že mají nejen ekonomický efekt, ale především efekt zdravotní pro konkrétní lidi. Musí být a bude to snahou za mého působení, aby byla VoZP vnímána jako jeden ze vzorů preventivní péče.

Jak by se VoZP měla odlišovat od ostatních šesti? Čím by měla vyniknout?

Přiznejme si, že v českém systému veřejného zdravotního pojištění je velmi složité se odlišovat. Pojišťovny se mohou odlišovat vesměs prostřednictvím svých programů prevence, které však mají svůj omezený finanční rámec. Na co budeme klást důraz a souvisí to s předchozí otázkou – prevence, prevence, prevence.

Dále jsme Vojenská zdravotní pojišťovna. Jsme pojišťovnou, kde musí být pojištěni všichni aktivní příslušníci armády a vojenští studenti. Od ostatních pojišťoven se budeme odlišovat zvláštními programy pro armádu, armádní veterány či bývalé příslušníky armády ČR – to nám nikdo nevezme. A pojišťovna je na to hrda. Ony jsou to případy poměrně ekonomicky náročné, takže ostatní pojišťovny ani nebudou mít zájem nám tyto segmenty přebrat.

Občas se vynoří myšlenka na sloučení VoZP např. s VZP nebo ZP ministerstva vnitra. Jaký na to máte názor?

Tyto snahy tu obecně byly, jsou a budou. Já s nimi nesouhlasím a my jim můžeme čelit jen postupnou modernizací pojišťovny a zlepšováním nejen provozu, ale i péčí o klienta. Tato myšlenka mimochodem přichází ve dvou situacích – když je na tom ta daná pojišťovna relativně hůře, než ostatní pojišťovny, anebo když je na tom mimořádně dobře.

I když někteří vnímají VoZP ČR jako pojišťovnu z určitého úhlu pohledu vhodnou ke sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou, já tento názor nesdílím a jsem přesvědčen o tom, že VoZP ČR , je naprosto samostatnou svébytnou pojišťovnou v systému veřejného zdravotního pojištění a má své jednoznačné samostatné místo. Bude na trhu 25 let a zaslouží si svou samostatnou budoucnost. .

V poslanecké sněmovně se nachází návrh nového přerozdělení pojistného (PCG). Ten má pojišťovny motivovat k lepší práci s chronicky nemocnými pacienty. Máte již představu, jak se k tomu postaví VoZP?

Ano, v našem zdravotním systému narůstá skupina dlouhodobě chronických pacientů, kteří jsou léčeni neskutečně drahými technologiemi a medikamenty. Ale to je naše poslání.
Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch peněz přišlo více, ale ono jich více nepřijde. Přijde stejný balík peněz, jen se jinak přerozdělí. Bude potom naší úlohou, aby se toto přerozdělení v žádném případě nedotklo našich ostatních klientů.

Naší snahou a věřím, že i napříč všemi zdravotními pojišťovnami bude najít systém, jak bychom se o tyto chronické pacienty mohli starat už v zárodku jejich nemoci, která jednou sice skončí neléčitelným, ale udržujícím stavem. Musíme o tom diskutovat napříč pojišťovnami, jestli toto má být předmětem našeho konkurenčního boje. Měla by to být platforma, na které budeme v rámci pojišťoven spolupracovat. Přerozdělení pojistného nás k té spolupráci bude ekonomicky motivovat.

5.4.2017

Text: Martin Černý


Další články

Na přehled všech rozhovorů