Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) provedla průzkum, který mapoval omezování péče v různých lékařských zařízeních v době pandemie. Nyní jsme s ředitelem této pojišťovny Josefem Diesslem hovořili o krocích, které pojišťovna plánuje, aby se návrat pacientů do ordinací uspíšil.

Podle Vašeho výzkumu drtivá většina ordinací v období koronakrize nezavřela. Problémem jsou nyní spíše obavy pacientů navštěvovat lékaře, např. na preventivní prohlídky. Plánuje pojišťovna v této věci nějaké kroky?

Ano, máte pravdu, objem péče poskytovaný v době nouzového stavu poklesl zcela zásadním způsobem. Zdá se, že obavy pacientů přetrvávají a návrat do normálního stavu před koronavirovou krizí bude ještě chvíli trvat. Pojišťovna samozřejmě uvažuje o některých krocích, které by mohly návrat pacientů do ordinací lékařů uspíšit. Mám na mysli např. informační kampaň, případně koordinovaný postup se zájmovými a profesními skupinami lékařů. To však nemusí stačit, pokud se mediální prezentace koronavirové krize nezmění a bude se odehrávat v dosavadním, dle mého názoru někdy až hysterickém duchu. Letní měsíce rozhodně nepatři k obdobím, kdy by pacienti houfně navštěvovali lékaře. O to ani nejde, celá tato záležitost je především o neodůvodněném odkládaní vyšetření nebo zákroku u fatálních onemocněni, jako je např. rakovina . Osobně se domnívám, že k normálnímu stavu, bychom se mohli přiblížit po prázdninách.

Bude pojišťovna ve svých úhradách motivovat zdravotnická zařízení, aby ve zbytku roku  „dohnala“ neposkytnuté výkony a zkracovaly se čekací doby?

Domnívám se, že samotní lékaři mají více než dostatečnou motivaci, aby neodkládali péči a byli k dispozici svým pacientům. Bezprostřední ohrožení financování zdravotní péče v tuto chvíli nehrozí, protože zařízení jsou placena zálohově, takže skutečný problém by mohl nastat až při závěrečném vyúčtovaní. Toto  by však měla vyřešit nově chystaná kompenzační vyhláška, která s velkou pravděpodobností bude vydána ministerstvem na základě zmocnění v „kompenzačním zákoně“, který schválila  Poslanecká sněmovna minulý pátek.

Koronakrize ukázala velké příležitosti v oblasti distanční medicíny. Nejednalo by se také o dílčí řešení pro odlehlé regiony ČR, kde dlouhodobě panuje nedostatek lékařů, hlavně v segmentu primární péče?

Ano, souhlasím, ale jen částečně. Toto je jednou z možných budoucích cest určité části poskytované zdravotní péče a zdravotní pojišťovny se s tím budou muset v poměrně krátké době vyrovnat. I my uvažujeme, že půjdeme tímto směrem. Krize, která nás postihla a téměř na 2 měsíce „vypnula“ společnost a hospodářství významně urychlila trendy, které byly až do té doby sice „moderní‘, ale z hlediska celospolečenského využití stále okrajové. Mám na mysli, využívání home-office, různých on-line technologií, které umožňují sdílenou komunikaci na dálku, např. video chat, videokonference a další. Takže ano, určitě bude naše pojišťovna mnohem aktivnější na poli distanční medicíny než doposud ale pořád a to zdůrazňuji, že péče bude ještě dlouhou dobu založena na osobním kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem a tento bude stát vedle exaktně doložených dat indikujících zdraví pacienta např. z laboratorních vyšetření.

14.6.2020

Text: ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů