Přinášíme rozhovor s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislavem Friedrichem. Jak plátci zdravotní péče hodnotí nedávné změny ve financování zdravotnictví a jak podle nich zasáhnou pacienty?

Sněmovna na konci srpna přehlasovala veto prezidenta republiky a mimo jiné schválila automatickou valorizaci platby za státní pojištěnce, která bude podobná, jako valorizace důchodů. Jak tento krok hodnotíte?

Celý záměr byl s pojišťovnami projednán již na začátku roku. I cenová jednání jsme vedli s ohledem na tuto změnu. Takže přijatá novela sice zpomalí růst plateb státu v roce 2022, ale nastaví předvídatelný a garantovaný nárůst platby státu v dalších letech. Systémově se jedná o správnou změnu i když v současné inflační a energetické krizi záleží i na odvaze MZ udržet výdajovou část.

Sněmovna současně s tím rozhodla o snížení platby za státní pojištěnce pro zbytek letošního roku. Opozice hovoří o tom, že kvůli tomu dojde k omezení dostupnosti a kvality péče. Jaký na to máte názor?

Do konce roku 2022 zbývá jen krátký čas a tato změna se určitě nijak na dostupnosti a kvalitě péče v tomto roce neprojeví. Rizikem by zřejmě mohla být energetická či covidová krize, ale to bezprostředně s platbou v roce 2022 nesouvisí.

Dohodovací řízení na rok 2023 skončilo dohodou ve většině segmentů s průměrným nárůstem úhrad 4 %. Ministr zdravotnictví však oznámil, že v úhradové vyhlášce kvůli růstu cen energií bude počítat s růstem větším. Je to pro zdravotní pojišťovny přijatelné?

Ve většině segmentů skutečně došlo k dohodě zhruba v rozmezí 4 až 5% nárůstu. Aktuální odhady možností navýšení pro rok 2023 se blíží zhruba 5%. Mimořádně dobré hospodářské výsledky nemocnic za loňský rok by měly umožnit, aby vykrytí zvýšených provozních výdajů spolu s navýšením plateb okolo 5% dostačovalo.  To samozřejmě platí jen v situaci, že stát celkovou energetickou krizi zvládne. 

Z hlediska zdravotních pojišťoven je nepřijatelné, aby pokračovalo i v  roce 2023 deficitní financování systému, takže část nárůstu příjmů v roce 2023 musí být odečtena na konto současného deficitu, který v závěru roku nepochybně nastane.  Proto nemůžeme souhlasit s větším navýšením pro příští rok. Pokud bychom dále jen prohlubovali deficit, pak nejen v roce 2023 dojdou peníze, ale celá trvale udržitelná vize financování zdravotnictví padne. Ve zdravotnictví nepochybně jsou možnosti jak krátkodobě v době krize omezit dosavadní růst výdajů, aniž by se to dotklo pacientů. Jde tedy spíše o to dodržet stabilizační strategii i v úhradové vyhlášce a dalších výdajových předpisech.

12.9.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů