V rozhovoru s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ladislavem Friedrichem, jsme se ptali hlavně na to, jak zdravotní pojišťovny finančně ustojí současné události.

Zvládnou finančně zdravotní pojišťovny příval uprchlíků z Ukrajiny? Máte odhady, jaký dopad na zdravotní pojišťovny bude mít uprchlická krize?

Říci přesné dopady není v tuto chvíli možné. Z orientačních propočtů nárůstu příjmů za utečence (viz. Analytická komise – cca 6,5 mld. Kč v roce 2022) a velmi orientačního ohodnocení statistické nákladovosti uprchlíků podle věkových skupin by neměl být bilanční dopad nikterak významný. Plošná a často velmi sporná rozhodnutí  měla dosud vždy dopady nejméně v miliardách Kč. Takové saldo příjmů a výdajů u uprchlíků určitě nehrozí.  

V současnosti je velmi nejistá situace ohledně platby za státní pojištěnce v tomto i příštím roce. Jak se to projeví v dohodovacím řízení na příští rok?

Fondy zdravotních pojišťoven budou koncem roku 2022 prakticky vyčerpané. Podmínkou pro jakoukoliv cenovou dohodu je tedy přesná znalost platby státu pro rok 2023, ale nejlépe i na delší období nebo i dlouhodobě.

V současnosti se diskutuje o automatické valorizaci platby za státní pojištěnce. Jaký model by Vám vyhovoval nejvíce?

Zdravotní pojišťovny mohou v podstatě pracovat s jakýmkoliv modelem, který bude platbu státu odvozovat od předvídatelného makroekonomického ukazatele například od průměrné mzdy. Volba modelu výpočtu není tak klíčová. Pro nejbližší období bude rozhodující konkrétní parametrické nastavení pro rok 2023 a dále. Tj., zda můžeme počítat s postupně valorizovanou platbou začínající v roce 2023 na částce nad 2000 Kč za jednoho pojištěnce měsíčně nebo ne.

6.4.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů