Na aktuální témata českého lékárenství jsme se zeptali Martina Kasy, spolumajitele internetového obchodu s léčivy Pilulka.

Kasa_Martin_bg

Jak se stavíte k současně projednávanému návrhu zákona, který se zabývá také zásilkovým výdejem léčiv?

Stavíme se k němu pozitivně. Je to návrh, kdy pacient získá právo zvolit si svobodně lékaře, lékárnu i formu výdeje léčiva. Léky budou lépe dostupné i v odlehlých místech ČR. Zejména znevýhodněné skupiny jako osoby s postižením, s omezením hybnosti, nemocní, ale i matky s dětmi, senioři či zaneprázdněné osoby získají možnost volby. Argumenty o kvalitě jsou liché. Neviděl jsem jedinou studii, kde by v zemích jako Německo nebo Švédsko klesla kvalita či bezpečnost výdeje léků klesla po zavedení distančního výdeje. Lékárník zůstane garantem lékárenské péče, ale díky online může dostat obrovské množství informací k expedici, řádově více, než návštěvou lékárny pacientem, hůře jím pověřenou osobou. Již dnes pracujeme na unikátním systému zajišťující komplexní systém garantující právě kvalitu služby. Například před zásilkovým výdejem Rx chceme k určitým lékům vynutit vyplnění dotazníku, napojení na lékový záznam, kontrola kontraindikací a mnoho dalších unikátních procesů zabezpečující exkluzivní službu. Zvažujeme, že tuto službu otevřeme i ostatním lékárnám. Geniální citát říká, že bez dat jste jen další člověk s názorem.

Co říkáte na názory některých lékárníků, že se vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví snaží zlikvidovat malé lékárny?

Dle mého soudu je to nesmyslný názor. Upřímně jsem ho od lékárníků, se kterými se bavím, ani neslyšel. Vnímáme, že bude zachováno tržní prostředí a změnou nebude zvýhodněna, ani poškozena žádná z lékáren. Je na provozovateli lékárny, zda bude vydávat i touto formou. V současné době vydává léky zásilkově přes 200 lékáren v ČR. Zejména regionální lékárny mohou z návrhu ve svém regionu profitovat, pokud budou šikovné, mají obrovskou konkurenční výhodu před řetězcovými právě prací a znalostí v regionu. Uvědomme si, že Rx není žádný eshop, Rx si pacient nevybírá z nabídky léků, ale je mu předepsán lékařem.

Je podle Vás udržitelná současná hustá síť „kamenných“ lékáren v ČR i v malých obcích? Měl by stát dotovat jejich provoz na venkově?

Podpora lékáren v malých obcích nám přijde jako důležitá a podporujeme ji. Lékárna je místem primární zdravotnické péče. Komplikovanou situaci vidíme ve středních a velkých městech, kde je mnoho lékáren vystaveno velkému konkurenčnímu tlaku a mnohdy nedostatku pacientů ve spádové oblasti. Zde si dovedeme představit tržní optimalizaci hustoty sítě. Odlehlé podpořme, zbytek ale musí řešit trh, nikoliv někdo od stolu.

Máte přehled či odhady, jaké procento Vašich klientů jsou senioři a zda přibývá počet starších lidí, kteří si dokážou objednat léčiva přes internet?

Doba, kdy internet byl výsadou mladých lidí, je už mnoho let přežitá. Dnešní střední generace a senioři jsou již technologicky gramotní a například mobilní telefony denně aktivně používají včetně pokročilých aplikací. Přes 30% našich online zákazníků je starších 50 let. Každý patnáctý online zákazník je pak starší 65 let. Kolem lékárenství panuje celá řada předsudků a mnozí se z ní snaží dělat skanzen, který vyhovuje jejich neschopnosti inovovat.

2.5.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů