Přinášíme rozhovor s ředitelem pražského Institutu klinické a experimentálním medicíny, který v posledních letech mohutně investuje do rozšíření svých kapacit.

IKEM se jako jediná ze sedmi státních nemocnic dostal do stavební fáze tzv. strategické investice. Co tato investice přinese pro pacienty?

Nové pavilony umožní IKEM, jehož spádová oblast je celá republika, rozšířit kapacity a zvýšit tak počet pacientů, kteří potřebují superspecializovanou léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch metabolismu nebo transplantaci orgánů. 

Do dvou nových pavilonů – jednoho sedmipatrového a druhého čtyřpatrového – tak budeme moci umístit společný urgentní příjem, oddělení ARO, kardiologickou, metabolickou a angiologickou jednotka intenzivní péče, zvětší se také ústavní lékárna nebo technické zázemí nemocnice. Celkově tam bude 83 lůžek, JIP i standardních. To se oproti ostatním nemocnicím může zdát málo, ale IKEM má v tuto chvíli 315 lůžek, z nichž třetina se nachází právě na jednotkách intenzivní péče, proto jsou nová lůžka velkým přínosem. 

Za posledních deset let rostou zdravotnické výkony v IKEM rapidním tempem. Zatímco v roce 2008 bylo v institutu transplantováno 333 orgánů, v posledních letech počet každoročně přesahuje pět set transplantací. IKEM se stará o více než 5 000 transplantovaných, v ambulancích personál ročně ošetří 162 500 lidí, na lůžkových odděleních je každý rok hospitalizováno 11 500 pacientů.A potřeba superspecializované péče neustále roste. Proto výstavba kapacitně významně rozšíří možnosti poskytování zdravotních služeb a poskytne možnosti, jak dále rozvíjet nové metody, výkony a léčebné postupy.

Odkdy se očekává, že bude nová budova a pracoviště v ní umístěné fungovat?

V první polovině letošního roku se stavebnictví potýkalo s výpadky některých komodit, to se drobně projevilo i na stavbě našich pavilonů. Oproti původním předpokladům se do nových budov budeme stěhovat o cca 3 měsíce později – tedy na jaře roku 2024.

V posledních letech prudce roste cena stavebních prací, projevilo se to též u vaší strategické investice a pokud ano, jak se Vám to podařilo vyřešit?

Ano, i my jsme postavení před nárůst cen ve stavebnictví. Se zhotovitelem stavby proto vedeme neustálá jednání, na která dohlíží Transparency international v rámci tzv. Paktu integrity. Ten jsme trojstranně uzavřeli s ještě před začátkem výstavby. V rámci těchto jednání jsme u některých komodit museli připustit zvýšení ceny, ale prozatím se pohybujeme ve státem určeném limitu max. 15 %.

Nemocnice obecně si stěžují také na nárůsty cen energií. Pokryjí podle Vás vyšší příjmy z úhradové vyhlášky příští rok tento nárůst? 

K dnešnímu dni 24. 10. je nutné říci, že se úhradová vyhláška stále ještě tvoří a nemá dosud finální podobu. Proto jsme zintenzivnili hledání úspor uvnitř IKEM. My se úsporným opatřením v oblasti energií věnujeme soustavně už několik let. V poslední době jsme po analýze spotřeby energie u svítidel začali přecházet na úsporná LED osvětlení, instalovala se pohybová čidla, která ovládají osvětlení, a v letošním roce jsme se zaměřili na optimalizaci provozu vzduchotechniky a chlazení vnitřních prostor IKEM, kdy bylo nastaveno nové kaskádovité spouštění vzhledem k chodu nemocnice. V rámci úsporných opatření plánujeme také výměnu jednotky na zdroj chladu s novými technologie, u novostavby pavilonů G1, G2 počítáme s pořízením tepelných čerpadel a u stávajících budov s pořízením úsporných opatření na fasádě.

1.11.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů