Má české zdravotnictví dostatečné kapacity na zvládnutí náporu uprchlíků utíkajících před ruskou agresí? Nejen na to jsme se ptali prezidenta České lékařské komory Milana Kubka.

Do České republiky za čtyři týdny přijelo kolem dvě stě tisíc uprchlíků z Ukrajiny, očekává se nejméně čtvrt milionu. Je schopno české zdravotnictví tento nápor absorbovat? Ve kterých segmentech zdravotních služeb očekáváte největší problémy s kapacitou?

Vyrovnat se s náporem musíme, chceme pomáhat, ale zátěž bude obrovská. Je třeba si uvědomit, že zdravotnictví funguje 2 roky v různých nouzových režimech, kdy se odkládala zdravotní péče z důvodu péče o pacienty s covidem. My jsme pacientům slibovali, že odloženou péči dostanou, že se jim dostane operací a vyšetření, která se odkládala. 

V první fázi samozřejmě bude nápor zejména na praktické lékaře a pediatry, vzhledem k tomu, že uprchlíci jsou z velké části ženy a děti. Dále se dá čekat nápor na gynekology a postupně, až tady tito lidé budou delší dobu, budou muset navštěvovat nejrůznější zdravotnická zařízení všech odborností s různými zdravotními problémy.

Problémy budou, nemá cenu to zastírat, ale měli bychom dělat všechno pro to, abychom to zvládli. Podmínkou ale je, aby se tito lidé rozptýlili po celé České republice, není možné, aby se soustřeďovali pouze do Prahy, Brna a dalších velkých měst. Je jasné, že do této pomoci se budou muset zapojit podle svých možností všichni zdravotníci. Čistě matematicky – jestliže přijde 100 000 dětí, tak to znamená, že každý pediatr bude najednou mít 50 dětí navíc a sehnat pediatra pro dítě byl problém již dříve.

Vláda zároveň prosazuje snížení prostředků ze státního rozpočtu na zdravotnictví o 14 mld. Kč. Jaký je na to Váš názor?

Já jsem se dopisem obrátil na pana premiéra, zároveň ministra financí a předsedy pěti koaličních stran, aby upustili od snížení platby za státní pojištěnce, která by se měla od července snížit o 400 korun, tím by mělo zdravotnictví letos přijít, kromě těch šesti miliard, které nová vláda škrtla v rozpočtu v kapitole ministerstva zdravotnictví, ještě o dalších 14 miliard. Za stávající situace snížit výdaje na zdravotnictví o 20 miliard korun je úplně mimo realitu a způsobilo by to velké problémy.

Zároveň jsem se obrátil na pana ministra Válka s prosbou, aby tuto naši snahu podpořil.

V současnosti existují minimálně čtyři závažné důvody proto, aby vláda od svého plánu na snížení platby za státní pojištěnce upustila. Jde o vvsokou míru inflace, epidemii nemoci Covid-19, která ještě neskončila, dále o odloženou zdravotní péči kvůli této epidemii a nyní probíhající velkou migrační vlnu.

Vysoká míra inflace dopadá a ještě bude dopadat na všechny poskytovatele zdravotních služeb. Jedná se v první řadě zejména o zdražování energií, pohonných hmot, potravin…, ale následovat bude logicky oprávněný tlak zaměstnanců na zvyšování platů a mezd. V této souvislosti je třeba připomenout, že zdravotnictví je personálně zdevastované a pokud nebudou zdravotnická zařízení schopna nabízet atraktivní mzdy, bude se tato krize jen prohlubovat.

Zaregistrovali jste po ruské agresi větší zájem lékařů či sester z Ukrajiny o práci v České republice?

Česká lékařská komora může přijmout pouze lékaře, kteří splňují zákonné podmínky a u lékařů ze zemí mimo EU je touto podmínkou složení aprobační zkoušky. A aby daný lékař mohl složit aprobační zkoušku, musí nejprve umět česky. Poté by měl mít tzv. odbornou praxi a pak by měl udělat zkoušku z čtyř základních oborů, která je na úrovni státních závěrečných zkoušek, které skládají naši medici, když absolvují lékařské fakulty. My bychom rádi, aby se celý tento proces co nejvíce zrychlil. Těmto kolegyním, protože se v současnosti bavíme hlavně o přicházejících lékařkách, bychom chtěli samozřejmě pomoct, určitě z nich jako lékařská komora nechceme dělat levnou pracovní sílu, která by byla nucena pracovat jako pomocné pracovnice ve zdravotnictví, to je pod jejich úroveň. Měli  bychom je zbavit existenčních starostí a umožnit jim, aby se mohly co nejrychleji naučit česky a doškolit se v přípravném kurzu medicínu v českém jazyce tak, aby měli šanci co nejdříve uspět u aprobačních zkoušek.

Odborné praxe jsou nesmysl, zahraniční lékaři samozřejmě praxi mají, to není jejich problém, jejich problém je, že neumí česky. Během těchto odborných praxí jsou cizinci zneužívaní jako laciná pracovní síla místo toho, aby měli čas na učení, aby měli šanci co nejdříve uspět u aprobačních zkoušek. Teprve po jejich složení je Česká lékařská komora může přijmout za členy a mohou začít pracovat jako plnohodnotné lékařky nebo lékaři. A to nejen v České republice, ale v rámci celé Evropské unie, pravidla jsou v celé EU harmonizována. Takže my si ani nemůžeme vymýšlet něco nad rámec těchto evropských pravidel. Zatímco v rámci EU musí studijní programy všech lékařských fakult splňovat daná minimální kritéria, u vysokých škol v ostatních, tzv. třetích zemích, toto zajištěné není. A právě to je důvod, proč lékařské diplomy z takových škol nejsou v EU automaticky uznávány. Jde o bezpečnost pacientů. Celému tomu ještě musí předcházet nostrifikace vysokoškolského diplomu, to provadí vysoké školy.

Komora bude tlačit na ministerstvo zdravotnictví, aby byly odstraněny byrokratické bariéry a vypisovány například častější termíny aprobačních zkoušek. Nemůžeme však souhlasit s tím, aby jako lékař pracoval někdo, kdo nesplňuje minimální předepsané odborné požadavky nebo ten, kdo se nedokáže domluvit se svými pacienty.

20.3.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů