Přinášíme rozhovor na aktuální témata s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.

Jak hodnotíte rozhodnutí vlády o zkrácení platnosti testů a ukončení jejich hrazení (až na výjimky) z veřejného zdravotního pojištění? https://apotekese.com/kopa-kamagra-sverige.html

Zkrácení platnosti testů si vynutila prudce se zhoršující epidemická situace. Týdenní platnost testů PCR nebo třídenní platnost antigenních testů bylo možno tolerovat v létě, kdy mezi lidmi kolovalo viru jen malé množství a nakažení a infekční lidé byli vzácností. Nyní, když se pozitivita testů vyšplhala již ke 14 %, by takto dlouhé lhůty byly příliš nebezpečné.

Rozhodnutí o zkrácení platnosti testů a omezení jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění je především cestou, jak vytvořit tlak na ty 2 miliony našich spoluobčanů, kteří se dosud z nejrůznějších důvodů nenechali naočkovat, aby tak co nejdříve učinili a aby také přispěli ke zvládání epidemie. Uvidíme, kolik lidí to přesvědčí. Jen škoda, že tyto změny nepřišly již v létě, kdy o nich začal ministr Vojtěch hovořit a kdy jsem je jménem komory podpořil veřejně i já. Negativní roli patrně sehrál fenomén voleb, před kterými se politici báli přijímat nepopulární rozhodnutí.

Očekávám, že dříve či později dojde v některé ze zemí EU politikům trpělivost a zavedou povinné očkování proti nemoci Covid-19, aby ochránili většinu zodpovědných lidí proti důsledkům chování té hlasité menšiny neodpovědných. A až bude očkování povinné v jedné zemi, pak to pojede jako domino. Nemůžeme si dovolit další „lockdowny“ a nechceme živořit několik dalších let. 

Co říkáte na doporučení odborné skupiny MeSeS, podle které je testování stále druhým nejefektivnějším prostředkem boje proti COVID-19, a proto by úhrada testů měla zůstat zachována?

Testy budou i nadále hrazené z pojištění v případech, kdy je indikuje lékař kvůli diferenciální diagnostice, anebo hygienická služba kvůli rizikovým kontaktům a karanténám. Testy budou mít nadále plně hrazené děti, které se zatím očkovat nemohou, i mladiství do 18 let. Za testy nebudou platit dále ani lidé očkovaní, ani osoby po první dávce očkování. Zkrátka platit si testy budou muset jen ti, kteří z nejrůznějších důvodů odmítají očkování. Je správné, že těmto lidem nebudou z veřejných prostředků propláceny testy, které jim slouží jako „vstupenka“ na koncert, do hospody či ke kadeřnici. Každý měl a má možnost nechat se zadarmo naočkovat a tím přispět ke zvládání epidemie a k ochraně zdraví svého i ostatních lidí. 

Stále existuje nezanedbatelné procento neočkovaných lékařů. Vyvíjí v této oblasti ČLK nějaké aktivity?

Zatím co celková míra proočkovanosti obyvatel se v ČR zastavila na 56 %, tak plně očkováno je 86 % lékařů a 78 % zdravotních sester. Zdravotníci jsou patrně nejlépe naočkovanou profesní skupinou. Větší riziko představuje velké množství neočkovaných pracovníků v sociálních službách. Samozřejmě bychom si přáli, aby se až na výjimky z důvodu zdravotních kontraindikací nechali očkovat všichni lékaři. Mělo by být otázkou profesní cti, že lékař a zdravotník nebude ohrožovat své pacienty.

Vedle zprostředkovávání informací o očkování členům komory jsme mimo jiné také vyzvali lékaře, aby si uvědomili svoji společenskou zodpovědnost a aby se vyvarovali šíření nepodložených informací a fám, které zpochybňují přínos očkování. Představenstvo komory pak v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK přijalo usnesení, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.  

Podle mého názoru by z čistě medicínského hlediska bylo nejjednodušší, kdyby bylo očkování proti nemoci Covid-19 povinné. Při dostatku vakcín bychom poměrně rychle dostali epidemii pod kontrolu a mohli bychom normálně pracovat i žít.

25.10.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů