Ministerstvo zdravotnictví a odborné společnosti nedávno oznámily, že k trojici dosavadních preventivních onkologických vyšetření nově přibude screening rakoviny plic. Na podrobnosti jsme se ptali docenta Milana Sovy, předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním.

Pane docente, screening se má týkat pouze těžkých kuřáků. Na rakovinu plic však často umírají také nekuřáci. Z jakého důvodu nebyli zařazeni?

Nekuřáky nemá smysl zařazovat, protože riziko rozvoje rakoviny plic je u nich podstatně nižší, a proto není takovýto screening účelný i s ohledem na radiační zátěž.

Nebylo by efektivnější se spíše zaměřovat na včasnější prevenci, např. na odvykání kouření?

K tomu je nutné poznamenat, že každému kuřákovi bude zároveň nabídnuta možnost odvykání ve specializované poradně. Zkušenosti ze západních zemí ukazují, že velká část z nich tuto možnost využila a kouřit přestala.

Nekuřáci by mohli argumentovat, že screening pro kuřáky, kteří si vlastně zdraví ničí zcela záměrně, jim hradí ze svých odvodů a daní. Jaký na to máte názor?

Ekonomicky tento program má jednoznačně smysl, protože léčba rakoviny plic v časných stádiích je výrazně levnější, než ve stádiích pozdních.

25.8.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů