V současné době se připravuje paušální odvod pro živnostníky, který by zahrnul i pojistné na zdravotní pojištění. Zeptali jsme se mluvčího Ministerstva financí, Michala Žurovce, od kdy by jej mohli OSVČ využít.

Peníze/ilustrační foto

Návrh bude předložen tak, aby účinnost nastala nejpozději v roce 2021. Návrh včetně konkrétních parametrů je v současné době zpracováván, přičemž jednotlivé varianty budou předmětem diskuzí s připomínkovými místy i na politické úrovni.

Co pozitivního pro OSVČ přinese a na které se bude vztahovat?

Možnost vyřešit daně, zdravotní pojištění a sociální pojištění jednou měsíční platbou bez podávání daňového přiznání a bez účetních služeb. Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola. Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další prostředky. Tzv. paušální daň by mohli využít živnostníci, kteří nejsou plátci DPH a jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč.

Zdravotní pojišťovny se obávají poklesu výběru pojistného, jsou tyto obavy podle Vás  důvodné?

Paušální daň bude placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částky 500 Kč. Nepředpokládáme zásadní negativní dopad na výběr zdravotního pojistného, protože dle odhadů platí již dnes většina poplatníků s obratem do 1 mil. Kč odvod na úrovni zákonného minima.

Vláda má ve svém programovém prohlášení zavedení jednoho inkasního místa. Kdy se bude realizovat? Je možno paušální odvod pro OSVČ považovat za jakýsi předstupeň?

Připravovaný návrh na rozšíření využití paušální daně představuje do jisté míry také naplnění závazku z programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala umožnit plnění zákonných povinností zahrnujících daň z příjmů, sociální a zdravotní pojistné na jednom místě.

15.5.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů