Paní ministryně, zdravotnictví jste označila za svou prioritu a souhlasila jste se zvýšením platby za státní pojištěnce pro rok 2022 v hodnotě více než 14 mld. Kč. Kam by podle Vás měly tyto dodatečné peníze směřovat?

Jednoznačně na udržení vysokého standardu kvality a dostupnosti péče o pacienty. To je pro mě skutečná priorita. Konkrétní rozdělení prostředků bude samozřejmě záležet na výsledcích jednání mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, tedy nemocnicemi, ambulantními lékaři a dalšími.

Podle Ministerstva zdravotnictví se mají letos rezervy zdravotních pojišťoven snížit pod 9 mld. Kč. Nedojde kvůli tomu k ohrožení financování zdravotní péče již letos?

Jsem přesvědčena, že právě i díky dalšímu významnému navýšení plateb za státní pojištěnce k ničemu takovému nedojde. Samy zdravotní pojišťovny, které jsou ve svých odhadech zpravidla  pesimističtější, předpovídají výši rezerv na svých účtech na konci letošního roku zhruba 35-40 mld. Kč. Tedy finančních prostředků budou mít zdravotní pojišťovny i nadále dostatek. Současná zdravotní krize nám nyní nicméně jasně ukázala, jak prozíravé bylo v dobách hospodářského růstu navyšovat rezervy pojišťoven, aby se vytvořil polštář pro dobu méně příznivou.

Je možné vyčíslit, kolik vláda celkově směřovala prostředků do zdravotnictví navíc po celou dobu pandemie? 

Jen navýšení platby za státní pojištěnce v roce 2020 přineslo zdravotnímu systému 20 mld. Kč navíc, v letošním roce pak 50 mld. Kč. Kromě toho jsme posílili kapitolu Ministerstva zdravotnictví, v minulém roce o cca 25 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu, v roce letošním pak o více než 20 mld. Kč. Nejvíce z toho putovalo na odměny pracovníků v lůžkové péči. To jednoznačně dokazuje, jak této vládě na zdravotnictví rozhodně záleží a uvedená čísla jsou toho nejlepším důkazem.

1.7.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů