Zajímalo nás, co říká ministryně financí Alena Schillerová na požadavky zdravotnických odborů a jak zrušení superhrubé mzdy pomůže pracovníkům ve zdravotnictví.

Paní ministryně, jak se stavíte k požadavkům zdravotnických odborů, aby pro rok 2021 rostly tarifní platy plošně o 15 %?

V reakci na koronakrizi jsme na odměny záchranářů poslali krajům dodatečných 1,2 miliardy korun. Dalších 11,5 miliardy korun je připraveno k rozdělení pro zaměstnance v lůžkové péči. Odvedli během celé koronavirové krize neuvěřitelnou práci a tyto odměny si více než zaslouží. O růstu tarifních platů zdravotníků v roce 2021 bude v příštím týdnu jednat expertní tým Ministerstva práce a sociálních věcí. Tuto otázku je nicméně potřeba projednávat s vědomím, že na rozdíl od posledních několika let se v příštím roce reálné příjmy drtivé většiny společnosti meziročně nezvýší. Proto navrhujeme v roce 2021 plošně zmrazit platy státních zaměstnanců (s výjimkou učitelů). Mělo by se jednat o určitý projev solidarity mezi soukromým a veřejným sektorem.

Podle ministra zdravotnictví na tak velké navýšení nejsou v systému veřejného zdravotního pojištění prostředky. Uvažovala byste o navýšení platby za státní pojištěnce?

My jsme samozřejmě reagovali po příchodu krize okamžitě a podpořili jsme náš systém veřejného zdravotního pojištění. Platba za státní pojištěnce byla letos od června 2020 významně, téměř o polovinu, navýšena z 1 067 korun na 1 567 korun měsíčně. Příští rok poroste platba za státní pojištěnce dokonce na 1 767 korun. Díky tomuto bezprecedentnímu navýšení dostáváme do našeho zdravotnictví obrovské finanční prostředky. Pro roky 2020 a 2021 to je dohromady přes 70 miliard korun navíc, což je historický rekord.

Odborové svazy zároveň odmítají zrušení tzv. superhrubé mzdy a s tím spojené snížení daní. Jak by nový výpočet daně z příjmů fyzických osob pomohl zdravotnickému personálu?

Zrušení superhrubé mzdy je jednoznačně správný krok. Nejenom že se tím konečně odstraní distorze ve zdanění práce zaměstnanců a OSVČ, která vedla k přebujelému švarcsystému, ale současně plošně podpoříme kupní sílu 4,5 milionu osob včetně zdravotnického personálu. Ti všichni si od příštího roku výrazně přilepší, když ze své hrubé mzdy od ledna odvedou namísto 20,1 % jen 15 %, tedy o celou čtvrtinu méně. Lékař zaměstnaný ve státní nemocnici s průměrným platem díky tomu odhadem ušetří kolem 4 450 korun měsíčně. A zdravotní sestra s průměrným platem asi 2 500 korun měsíčně. Zrušením superhrubé mzdy tedy od příštího roku přidáme všem zaměstnancům.

12.10.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů