Vladimír Černý byl nedávno pověřen vedením sekce pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví po odchodu Aleksiho Šeda. Kromě toho působí od minulého roku jako politický náměstek na stejném ministerstvu. Aktuálně se věnuje hlavně oblasti kapacit intenzivní péče v nemocnicích, což se stalo hlavním tématem našeho rozhovoru.

Občas se v médiích objevují informace, že nezanedbatelná část hospitalizovaných s covid-19 představují spíše sociální hospitalizace. Tj. tito pacienti již nemocniční péči nutně nepotřebují, ale nejsou jiná lůžka, kam je umístit. Lze odhadnout podíl těchto pacientů?

Podle informací od krajských koordinátorů intenzivní péče je tento podíl nevýznamný.

Zabývá se MZ řešením tohoto problému? Kam by bylo možné tyto pacienty přemístit, aby nedocházelo k blokování nemocničních kapacit pro vážnější případy?

Vše je řešeno s pomocí Národního dispečinku lůžkové péče, tedy i tito pacienti jsou takto umísťováni.

Před pandemií zaznívaly názory, že Česko má příliš naddimenzovaný počet lůžek akutní péče, ale naopak nedostatek lůžek dlouhodobé péče. To se týká také personálu spojeného s lůžky. Domníváte se, že vlivem pandemie se budou tyto názory korigovat?

Podle mého názoru by mělo dojít alespoň k revizi stávajícího způsobu vzdělávání zdravotních sester.

Nemocnice jsou podle Vás na hraně svých personálních možností. Existuje cesta, jak např. využít ambulantní specialisty z těch soukromých ordinací, u kterých vlivem pandemie dochází k poklesu produkce?

Teoreticky je to skutečně dostupná skupina lékařů. V praxi k jejich využití však nedošlo, mimo jiné i z důvodu relativně malé ochoty těchto lékařů, ale také kvůli administrativním překážkám.

9.2.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů