O znepokojivé situaci ve Šluknovském výběžku jsme informovali zde.

O odpovědi jsme požádali náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro zdravotnictví Stanislava Rybáka.
Stanislav Rybák

Nemocnice v Rumburku opět omezuje provoz. Bude situaci řešit Ústecký kraj?

Ústecký kraj, ale i Krajská zdravotní a.s. tuto situaci řeší dlouhodobě. Několikrát již bylo z naší strany řešení nabízeno, ale vždy bylo nakonec městem Rumburk odmítnuto. Chci tím znovu říci, že současnou situaci kraj nezavinil, naopak. Námi nabízená řešení nebyla přijata. Krajská zdravotní a.s. proto opakovaně nabízela i možnost doplnění zdravotních služeb pro celou oblast Šluknovského výběžku fungováním některých oborů v nemocnici ve Varnsdorfu. Ani tam dosud nedošlo ke vzájemné shodě. Ústecký kraj také poskytl v prosinci 2019 finanční podporu zachování akutní lůžkové péče v Rumburku. Současná situace nás pochopitelně klidnými nenechává. Bez aktivní podpory zdravotních pojišťoven, ale i Ministerstva zdravotnictví to nepůjde.

Existuje možnost, že by kraj nemocnici přímo převzal?
Jako teoretická možná, i když si jí moc neumím představit. Ale Ústecký kraj má Krajskou zdravotní a.s. právě proto, že mu zajišťuje chod jím vlastněných nemocnic. To také bylo před několika lety důvodem, proč byly bývalé samostatné nemocnice následné péče v Ryjicích a v Mostě převedeny pro KZ a.s. Jako ideální by proto byla podobná cesta. Ale rozhodující v tomto kroku je stanovisko jejího představenstva. Do obchodního vedení společnosti mu valná hromada, chcete-li kraj, nemůže mluvit. Může mu pouze umožnit rozhodování tím, že mu bude garantovat potřebné. Myslím si, že Ústecký kraj pro to vše, co bude v jeho možnostech, učiní.

Ministr zdravotnictví prohlásil, že učinil vše, co mohl, ale Ústecký kraj selhal a je nečinný.Jaký je váš názor?

Mám opačný názor a také jsem ho v otevřeném dopisu panu ministrovi sdělil. Tento opačný názor se týká obou částí otázky. Ministr neučinil vše, co by nejspíš mohl. Minimálně v řešení potřebných financí pro město Rumburk pro požadované oddlužení jeho nemocnice.
Ústecký kraj neselhal a pan ministr to dobře ví! O posledním pokusu před insolvencí byl nejen informován, ale kroky učiněné v tomto směru Krajskou zdravotní a.s. s ním byly konzultovány. A on s nimi také souhlasil. KZ a.s. v červenci loňského roku v rekordně krátké době nejen projednala vše se zdravotními pojišťovnami, ale také připravila návrh smlouvy, podle které by Lužickou nemocnici mohla převzít. Znovu podtrhuji, že s tím vším ministr souhlasil včetně vlastního obsahu návrhu smlouvy. Ten však byl také městem odmítnut.
Neselhal Ústecký kraj. Je to selhání zdravotnictví jako takového, protože postrádá skutečně efektivně fungující ucelený systém. To, co se ve zdravotnictví děje, je vždy jen flikování aktuálně nejožehavějšího problému. A to nejsou jen problémy samotných nemocnic jak personální tak finanční. Je to i vzdělávání a počet budoucího sester a lékařů, ale i jejich další vzdělávání v průběhu profesního života, přes prevenci nejen u dětí a tak by se dalo pokračovat.

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje se zodpovědností za oblast zdravotnictví

18.2.2020


Další články

Na přehled všech rozhovorů